ОФТАГЕЛ 2,5мг./гр. гел за очи 10гр. | OFTAGEL 2,5mg/g eye gel 10g
Кат. №
9158

Наличност: В наличност

Симптоматично лечение на сухо око.

чети още
7,99 лв.
Поръчай по телефон 0886 305 000
Описание

Детайли

ИМЕ: ОФТАГЕЛ 2,5 mg/g гел за очи
OFTAGEL 2.5 mg/g eye gel

АКТИВНА СЪСТАВКА: Карбомер (Carbomer)

 

Листовка: информация за потребителя

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарства, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ОФТАГЕЛ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОФТАГЕЛ
3. Как да използвате ОФТАГЕЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ОФТАГЕЛ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ОФТАГЕЛ и за какво се използва
ОФТАГЕЛ е заместител на сълзите и съдържа карбомер. Карбомерът повишава вискозитета на очните капки и удължава времето им на контакт с окото, като така намалява дразненето в окото.

Очният гел ОФТАГЕЛ е предназначен за приложение тогава, когато собствената слъзна продукция на окото е намалена или блокирана така, че съхненето на роговицата предизвиква симптоми на повърхността на окото (като болка, парене, дразнене или сухота). Важни свойства на продуктите, предназначени да облекчат симптомите на “сухото око” са: поддържане целостта на слъзния слой, предпазване на окото и добри смазващи свойства.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОФТАГЕЛ

Не използвайте ОФТАГЕЛ

  • ако сте алергични към карбомер или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ОФТАГЕЛ.

Деца и юноши
Безопасността и ефикасността на ОФТАГЕЛ гел за очи при деца и юноши в препоръчителната за възрастни доза са установени в клиничния опит, но липсват данни от клинични проучвания.

Друг и лекарства и ОФТАГЕЛ
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Когато се използва повече от един лекарствен продукт за очно приложение, лекарствата трябва да се поставят през интервали от най-малко 15 минути, като ОФТАГЕЛ трябва да се постави последен.

Бременност, кърмене и фертилитет
Безопасността на ОФТАГЕЛ при бременни и жени, които кърмят не е специално проучвана.
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
ОФТАГЕЛ може да намали временно зрителната острота. Не трябва да шофирате или работи те с машини до възстановяване на нормалното зрение.

ОФТАГЕЛ съдържа бензалкониев хлорид
ОФТАГЕЛ съдържа бензалкопиев хлорид като консервант, който може да причини дразнене в окото и обезцветяване на меките контактни лещи. Контактните лещи трябва да бъдат свалени преди накапване на гела в окото и да бъдат поставени отново след 15 минути.

3. Как да използвате ОФТАГЕЛ
Винаги използвай те ОФТАГЕЛ точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не с те сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  • Една капка ОФТАГЕЛ се постави в окото от 1 до 4 пъти дневно в зависимост от тежестта на симптомите.

Употреба при деца и юноши
Безопасността и ефикасността на ОФТАГЕЛ тел за очи при деца и юноши в препоръчителната за възрастни доза са установени в клиничния опит, но липсват данни от клинични проучвания.

Инструкция за употреба

  1. Измийте ръцете си, преди да поставите ОФТАГЕЛ. Наведете главата назад.
  2. Дръпнете долния клепач внимателно надолу и поставете една капка в конюнктивната торбичка между долния клепач и окото. Не допирайте окото или клепача с върха на флакона.
  3. Мигнете няколко пъти, за да се разпространи равномерно гелът върху окото.
  4. Затворете флакона. Не забравяйте, ме флаконът с очни капки е винаги само за лична употреба.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Временно замъгляване на зрението, леко парене или локално дразнене в окото могат да възникнат при използването на ОФТАГЕЛ.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това
включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите
нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ОФТАГЕЛ
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху флакона или картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Срокът на годност на отворения флакон е един месец.
Да се съхранява под 25° С. Съхранявайте флаконът в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.
Между отделните приложения, флаконът да се съхранява обърнат надолу в картонената опаковка за по-лесна употреба на гела.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ОФТАГЕЛ

  • Активното вещество е: карбомер 2,5 mg/g.
  • Другите помощни вещества са: бензалкониев хлорид, сорбитол, лизин монохидрат, натриев ацетат трихидрат, поливинилов алкохол и вода за инжекции.


Как изглежда ОФТАГЕЛ и какво съдържа опаковката
ОФТАГЕЛ е прозрачен или леко опалесцентен вискозен разтвор, опакован в прозрачни полиетиленови флакони, съдържащи 10 g гел. Всеки флакон е поставен в картонена кутия заедно с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Santen Оу
Niityhaankatu 20, P.O. Box 33 33721, Tampere
Финландия

Дата на последно преразглеждане на листовката: юли 2017

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Марка Santen OY
Производител: Santen OY
Страна производител: Финландия
ATC Код S01XA20
Активна субстанция Carbomer
Какво е действието на лекарството Изкуствено заместване на сълзите и овлажняване на контактните лещи, Очно здраве
Лекарствена форма на прием: Гел
Може ли да се използва от бременни? Изисква се консултация с лекар
Подходящо ли е за деца: Не е подходящо за деца
Прием: Една капка ОФТАГЕЛ се поставя в окото от 1 до 4 пъти дневно в зависимост от тежестта на симптомите.
Кратка характеристика: SPI_oftagel-khp.pdf
Листовка: PI_oftagel-lp.pdf
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: ОФТАГЕЛ 2,5мг./гр. гел за очи 10гр. | OFTAGEL 2,5mg/g eye gel 10g

Може би ще проявите интерес и към следните продукти