Лекарства

Лекарството е химически или биологически активен продукт или вещество, водещ до оздравяване. Лекарствата се използват в хуманитарната или ветеринарна медицина, и стоматологията. Науката за лекарствата се нарича фармакология. Те се дозират и предписват от лекари, а се приготвят при хигенни условия и продават в аптеки от фармацевти, в някои случаи биват директно прилагани от лекари.

Нови продукти