ХЕПАРИН 1000 ДС гел 50гр | HEPARIN 1000 DS gel 50gr
Кат. №
13281

Наличност: В наличност

При флебити,кръвни насядания, отоци и контузии

Повърхностни тромбофлебити, мигриращ флебит, перифлебит при варикозни язви, фибротизация на кожата при хронична венозна недостатъчност, нови хипертрофични и келоидни белези, локални усложнения след склеротерапия, тендовагинит, посттравматични хематоми, контузии, разтягане на меките тъкани.

чети още

Нормална цена: 17,82 лв.

Special Price 16,39 лв.

Поръчай по телефон 0887 150 005
Описание

Детайли

ХЕПАРИН 1000 ДС гел 1000 IU / г 50 г ДАНСОН
Листовка: Информация за потребителя
Хепарин 1000 ДС 1000 IU/g гел
Heparin 1000 DS 1000 IU/g gel
Хепарин натрий
Heparin sodium

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използване това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитате Вашия фармацевт.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Хепарин 1000 ДС и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Хепарин 1000 ДС
3. Как да използвате Хепарин 1000 ДС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хепарин 1000 ДС
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Хепарин 1000 ДС гел и за какво се използва
Хепарин 1000 ДС гел е лекарствен продукт, съдържащ хепарин, който повлиява благоприятно отока, възпалението и кръвонасяданията при приложение върху кожата.

Хепарин 1000 ДС гел се използва при различни заболявания на повърхностните вени и техните усложнения, които се проявяват с болезненост по хода на вените, подуване и чувство на тежест в крайниците, синкаво-виолетово оцветяване на кожата, а в по-тежки случаи и образуване на разязвявания.

Хепарин 1000 ДС гел е подходящо средство за намаляване на отока и кръвонасяданията след операции на вените, при счупвания, навяхвания и други контузии.

Може да се прилага както самостоятелно, така и в комбинация с други лекарства със системно действие.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Хепарин 1000 ДС
Не прилагайте Хепарин 1000 ДС гел:
ако сте алергични към хепарин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
върху открити рани и лигавици;
върху инфектирани кожни участъци, особено при наличие на гнойни инфекции, както и върху такива с кръвотечение.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да прилагате Хепарин 1000 ДС гел.

Необходимо е да знаете, че това лекарство е предназначено само за приложение върху кожата и не трябва да се прилага върху лигавицата на устата и влагалището, както и в областта на очите, защото съществува риск от поява на дразнене.

Хепарин 1000 ДС гел не трябва да се прилага при лица с кръвоизливи, както и в случай на подозирани такива.

Продуктът съдържа метил и пропил парахидроксибензоат като помощни вещества, поради което не следва да се прилага при пациенти с известна свръхчувствителност към тях. Могат да причинят алергични реакции (възможно от забавен тип).

Лекарственият продукт съдържа лавандулово масло (съдържа линалол, d-лимонен, гераниол и кумарин), компонентите на което могат да причинят алергични реакции.

Други лекарства и Хепарин 1000 ДС гел
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Няма данни за неблагоприятни взаимодействия с други лекарства. Въпреки това обаче не се препоръчва едновременно приложение с други кремове или мази, тъй като е възможно те да променят балансирания състав на гела и действието на активното вещество.

При едновременно лечение с лекарства от групата на антикоагулантите (лекарства намаляващи склонността към образуване на тромби) не може да бъде изключено удължаване на времето на кръвосъсирване.

Хепарин 1000 ДС гел с храни, напитки и алкохол
Няма ограничения.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Няма данни относно безопасното приложение на продукта. Лекарството може да се използва от бременни жени, единствено в случай, че лекарят е преценил необходимостта от приложението му и е оценил възможния риск за плода и новороденото.

Кърмене
Няма данни относно безопасното приложение на продукта. Лекарството може да се използва по време на кърмене, единствено в случай, че лекарят е преценил необходимостта от приложението му и е оценил възможния риск за кърмачето.

Шофиране и работа с машини
Няма данни за неблагоприятно влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Хепарин 1000 ДС гел съдържа като помощни вещества метил и пропил парахидроксибензоат и лавандулово масло

Лекарството съдържа метил и пропил парахидроксибензоат като помощни вещества, поради което не следва да се прилага при пациенти с известна свръхчувствителност към тях. Могат да причинят алергични реакции (възможно от забавен тип).

Съдържа лавандулово масло (съдържа линалол, d-лимонен, гераниол и кумарин). компонентите на което могат да причинят алергични реакции.

3. Как да използвате Хепарин 1000 ДС гел
Винаги прилагайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчвана доза за възрастни и лица в старческа възраст - 1 - 3 пъти дневно неголямо количество гел (лентичка с дължина 3-10 cm) се нанася в равномерен слой върху засегнатата кожа посредством много леко, внимателно втриване.

Деца - няма данни относно безопасното приложение на продукта при деца.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Хепарин 1000 ДС гел
Ако Вие сте използвали повече от посочената доза, можете да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт за съвет, въпреки че няма данни за предозиране, даже и при случайно поглъщане на съдържанието на опаковката.

Ако сте пропуснали да приложите Хепарин 1000 ДС гел
Ако сте пропуснали да приложите една доза, направете това колкото е възможно по-скоро след като сте си спомнили, за да може лекарството да окаже очаквания ефект.

Ако прекратите приложението на Хепарин 1000 ДС гел
Не спирайте използването на продукта, ако се чувствате по-добре, докато Вашият лекар или фармацевт не ви каже това.

Ако имате някакви други въпроси относно приложението на този продукт, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Хепарин-съдържащите продукти за приложение върху кожата обикновено се понасят добре. При приложение на това лекарство са възможни следните нежелани реакции:

Много редки (срещат се при по-малко от I пациент на десет хиляди, прилагали продукта): Преходно парене или смъдене на мястото на приложение.

Изолирани случаи (броят не може да бъде определен от наличните данни):

Зачервяване, сърбеж.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. "Дамян Груев“ №8

1303 София

Като, съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Хепарин 1000 ДС гел
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

При температура под 25°С.

Срок на годност след отваряне на първичната опаковка: 1 месец.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката [Годен до .........]. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите промени във външния вид на гела.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Хепарин 1000 ДС гел
Активното вещество е хепарин натрий. 1 g гел съдържа 1000 IU хепарин натрий.
Другите съставки са: карбомер, етанол 96 %, троламин, меггил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, лавандулово масло, пречистена вода.
Как изглежда Хепарин 1000 ДС гел и какво съдържа опаковката
Хомогенен, прозрачен до почти прозрачен гел, безцветен или с леко жълтеникав оттенък със специфичен мирис на лавандула и етанол.
Алуминиева туба мембранна с уплътняваш пръстен, вътрешно лакирана и външно лакирана и литографирана по 50 g.

Тубата се затваря с капачка от полиетилен и се поставят в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба
ДАНСОН-БГ ООД

България

Производител
ВЕТПРОМ АД

България

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

ДАНСОН-БГ ООД

България

Дата на последно преразглеждане на листовката 04/2021

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Кратка характеристика: _._.pdf
Листовка: _1000_.pdf
Марка DANHSON
Производител: DANHSON
Страна производител: Чехия
ATC Код C05BA01
Активна субстанция Heparin
Какво е действието на лекарството При контузии на меките тъкани, варикозни язви, тромбофлебити, фибротизация на кожата и др.
Лекарствена форма на прием: Гел
Може ли да се използва от бременни? Да, след консултация с лекар.
Подходящо ли е за деца: Подходящо за деца
Подходящ ли е за диабетици: Да
Прием: 1 - 3 пъти дневно неголямо количество гел (лентичка с дължина 3-10 cm) се нанася в равномерен слой върху засегнатата кожа посредством много леко, внимателно втриване..
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: ХЕПАРИН 1000 ДС гел 50гр | HEPARIN 1000 DS gel 50gr

Може би ще проявите интерес и към следните продукти