ВИЗИН капки за очи, разтвор 15мл. | VISINE eye drops, solution 15ml
Кат. №
11096

Наличност: В наличност

За възрастни и деца над 2 години.

Осигурява временно облекчение на хиперемия (зачервяване) на окото вследствие на леки дразнения и алергичен конюнктивит.

чети още

Нормална цена: 13,13 лв.

Special Price 11,17 лв.

Поръчай по телефон 0886 305 000
Описание

Детайли

ИМЕ: ВИЗИН 0,5мг./мл., капки за очи, разтвор
VISINE 0,5mg/ml, eye drops, solution

АКТИВНА СЪСТАВКА: Тетрахидрозолинов хидрохлорид
(Tetrahydrozoline hydrochloride)


 

Листовка: информация за потребителя

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако до 2 дни, не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ВИЗИН и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВИЗИН
3. Как да използвате ВИЗИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВИЗИН
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ВИЗИН и за какво се използва

Името на това лекарство е ВИЗИН. Активното вещество е тетрахидрозолинов хидрохлорид.

ВИЗИН принадлежи към група лекарства, наречени симпатикомиметици.

ВИЗИН се прилага за временно облекчение на симптоми като зачервяване на окото в следствие на малки дразнения и алергичен конюнктивит.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВИЗИН

Не използвайте ВИЗИН

 • Ако сте получавали алергична реакция към тетрахидрозолин или някоя от останалите съставки на ВИЗИН.
 • Ако имате глаукома (повишение на вътреочното налягане)
 • Да не се използва при деца под 2-годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки
Консултирайте се с Вашия лекар, тъй като това лекарство може да не е подходящо за Вас:

 • ако носите контактни лещи
 • ако сте бременна
 • ако кърмите

Да не се прилага при деца под 6 години без лекарско предписание.
Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с ВИЗИН настъпи някое от следните събития:

 • Ако изпитвате болка в очите, промени в зрението, продължително зачервяване или дразнене на очите, или ако състоянието Ви се влоши, или продължава, или се появят нови симптоми, употребата трябва да се преустанови и да се консултирате с лекар. При използване на този продукт, зениците могат временно да се разширят.
 • Прекалената или продължителна употреба на този продукт може да доведе до значително зачервяване на окото. Преди да се използва този продукт, контактните лещи трябва да се свалят.
 • За да се избегне замърсяване, върхът на контейнера да не се допира до никаква повърхност. Капачката да се постави след употреба. Да не се използва, ако разтворът е променил цвета си или стане мътен.

Ако симптомите не се подобрят до 48 часа, моля преустановете употребата на лекарството и се свържете с медицински специалист.

Други лекарства и ВИЗИН
Не са известни значими взаимодействия с други лекарства. Препоръчителна е консултация с лекар преди употребата с други лекарства за очи.

Бременност, кърмене и фертилитет
ВИЗИН не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал друго. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, ако сте бременна.

Докато употребявате ВИЗИН, не се препоръчва да кърмите, тъй като не е известно дали ВИЗИН се излъчва в майчиното мляко.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, докато кърмите.

Шофиране и работа с машини
Прилагането на капки за очи може да предизвика временно замъгляване на зрението.

Важна информация относно някои от съставките на ВИЗИН
Трябва да се избягва контакт с меки контактни лещи.

Помощното вещество, бензалкониев хлорид може да предизвика дразнене на окото. Контактните лещи трябва да се махнат преди да се използват очните капки и да се изчака поне 15 минути преди да се поставят отново. Може да се промени цветът на меките контактни лещи.

3. Как да използвате ВИЗИН

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ВИЗИН е само за очно приложение.

 • При възрастни и деца над 6 години се поставя една, две капки от разтвора до 4 пъти дневно. За да се избегне замърсяване, върхът на контейнера не трябва да се допира до никаква повърхност.
 • Приложението при деца под 6 години трябва да се провежда само под наблюдението на лекар.

Ако все още не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ВИЗИН
Прекомерната употреба на това лекарство може да доведе до повишено зачервяване на окото.

Ако сте пропуснали да използвате ВИЗИН
Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатото приложение.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, ВИЗИН може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Обикновено ВИЗИН се понася добре и появата на нежелани реакции е малко вероятна, ако препаратът се прилага според указанията.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Нежеланите реакции с тетрахидрозолинов хидрохлорид, очен разтвор са включени в таблица 1. Тяхната честота е представена, както следва:

 • Много чести (>1/10);
 • чести (>1/100, <1/10);
 • нечести (>1/1 000, <1/100);
 • редки (>1/10 000, <1/1 000);
 • много редки (<1/10 000);
 • с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нарушения на очите    
Разширение на зениците, увеличено сълзене - не е известна честотата.    

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение    
Реакции на мястото на приложение (включително очно или периокуларно парене, еритема, дразнене, оток, болка и сърбеж) - не е известна честотата.    

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ВИЗИН

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.
Срок на годност след първо отваряне на бутилката - 4 седмици.
Ако бутилката е с капачка, защитена от деца: За да отворите капачката, трябва да натиснете и завъртите в посока обратна на часовниковата стрелка. За да затворите капачката, трябва да завъртите до края по часовниковата стрелка.

Не употребявайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа ВИЗИН

ВИЗИН капки за очи, разтвор съдържа тетрахидрозолинов хидрохлорид.

 • Всеки ml от капките за очи съдържа: 0,5 mg тетрахидрозолинов хидрохлорид.
 • Помощни вещества: Натриев хлорид, Борна киселина, Динатриев едетат, Бензалкониев хлорид, Натриев борат, Пречистена вода.

Как изглежда ВИЗИН и какво съдържа опаковката
ВИЗИН е под формата на капки за очи.
ВИЗИН се предлага в опаковка, съдържаща 1 бутилка от 15 ml.

Притежател на разрешението за употреба
McNeil Healthcare (Ireland) Ltd., Ирландия.

Производител
Janssen Pharmaceutica N.V., Белгия.

Дата на последно преразглеждане на текста: 05/2018 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Производител: Janssen Pharmaceutica
Страна производител: Белгия
ATC Код S01GA02
Активна субстанция Tetryzoline
Какво е действието на лекарството Облекчава симптомите на остър и хроничен негноен конюнктивит
Лекарствена форма на прием: Разтвори за очи
Може ли да се използва от бременни? Изисква се консултация с лекар
Подходящо ли е за деца: Подходящо за деца над 2г.
Прием: При възрастни и деца над 6 години се поставя една, две капки от разтвора до 4 пъти дневно. Приложението при деца под 6 години трябва да се провежда само под наблюдението на лекар.
Кратка характеристика: SPI-Visine-eye-drops-khp.pdf
Листовка: PI-Visine-eye-drops-lp.pdf
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: ВИЗИН капки за очи, разтвор 15мл. | VISINE eye drops, solution 15ml

Може би ще проявите интерес и към следните продукти