КОРНЕРЕГЕЛ 5% гел за очи 10гр. | CORNEREGEL 5% eye gel 10g
Кат. №
8215

Наличност: В наличност

Лечение на корнеална дистрофия и дегенерация, рекурентни корнеални ерозии и лезии при хора, носещи контактни лещи. Подпомагане оздравителния процес при конюнктивални лезии, химически изгаряния и изгаряния. Допълнение към терапия при корнеални лезии от бактерален, вирусен и микотичен произход.

чети още
11,30 лв.
Поръчай по телефон 0886 305 000
Описание

Детайли

ИМЕ: Корнерегел 5% гел за очи
Corneregel 5% eye gel

АКТИВНА СЪСТАВКА: Декспантенол (Dexpanthenol)

 

Листовка: информация за потребителя

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Корнерегел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Корнерегел
3. Как да използвате Корнерегел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Корнерегел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Корнерегел и за какво се използва
Корнерегел е лекарство за подобряване на оздравяването на рани.

Корнерегел се използва:

  • За лечение на заболявания на корнеята (кератопатия) от невъзпалителен произход, например корнеална дистрофия (недостатъчно хранене на корнеята), корнеална дегенерация, рекурентни корнеални ерозии (нараняване на корнеята) и корнеални лезии (травми) при носещи контактни лещи;
  • За допълнително лечение за подпомагане на оздравителния процес в случаи на корнеални и конюнктивални лезии, химически изгаряния и изгаряния;
  • Като допълнение на специфичното лечение на възпалителни лезии на корнеята от бактериален, вирусен или микотичен (причинен от гъбички) произход.


Корнерегел не е подходящ за лечение на възпалителни лезии на корнеята от бактериален, вирусен или микотичен произход. Въпреки това, той е подходящ за употреба като допълнително средство към специфичното лечение на тези заболявания на корнеята.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Корнерегел
Не използвайте Корнерегел:

  • ако сте алергични към декспантенол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).


Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Корнерегел.
Ако носите контактни лещи, не трябва да поставяте Корнергел, докато сте с Вашите лещи, тъй като може да се прояви възможна несъвместимост с материала на лещите.
За да се избегне заразяване на върха на тубата и гела за очи, очният клепач както и околоочните или други повърхности не трябва да влизат в контакт с върха на тубата.

Други лекарства и Корнерегел
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Не са известни специфични взаимодействия с други лекарствени продукти. Въпреки това, ако Коренегел се използва съвместно с други очни капки / мази, трябва да има интервал от приблизително 15 минути между приложенията и Коренегел трябва да бъде винаги последният приложен лекарствен продукт.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Тъй като не е известно доколко декспантенол се резорбира в кръвообращението след локално приложение в окото, бременните жени и кърмещите майки не трябва да използват Корнергел, освен ако след внимателната преценка на лекар, потенциалните ползи надвишават възможните рискове.
Моля, покажете на Вашия офталмолог, интернист или общопрактикуващ лекар всяко лекарство, което приемате или поставяте локално в окото.

Шофиране и работа с машини
Дори когато се прилага, както е показан, този лекарствен продукт може да причини преходно замъгляване на зрението, поради образуване на петна и по този начин да влоши способността за шофиране, за работа без сигурна опора или за работа с машини.

Корнерегел съдържа консерванта цетримид.
Корнерегел съдържа консерванта цетримид който - особено когато се използва често или за дълъг период - може да причини очно дразнене (парене, зачервяване, усещане за чуждо тяло в окото) и може да увреди епитела на корнеята. За продължително лечение на хроничен сух кератоконюнктивит е за предпочитане лекарствен продукт без консервант. Контактните лещи трябва да се махнат преди да се постави гела за очи. Те могат да се поставят отново след 15 минути.

3. Как да използвате Корнерегел
Винаги използвайте това лекарство точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
В зависимост от тежестта и интензитета на нарушението, поставяйте една капка в конюнктивалния сак четири пъти дневно, както и преди лягане.

Инструкции за употреба
Корнергел е очен гел с голям вискозитет, за да се постигне удължено време за контакт на активното вещество декспантенол с окото, като по този начин се подобрява ефикасността му.
Корнергел се произвежда при стерилни условия и е обект на стриктни критерии за качество. Затова, внимавайте да не докосвате върха на тубата с пръстите си, когато използвате лекарството и не допирайте върха на тубата до повърхността на окото. След употреба, поставете защитната капачка.
Наклонете назад главата си и внимателно дръпнете надолу долния си клепач с показалеца. С другата си ръка вземете тубата, надолу във вертикално положение, без да докосвате окото, и поставете една капка в конюнктивалния сак. Опитайте да запазите отворено окото и да го движите така, че течността да се разпредели равномерно.
Плоската капачка на тубата позволява тубата да се поставя в изправено положение.
По този начин Корнерегел е винаги готов и лесен за употреба. Тубата не трябва да се поставя надолу или да се съхранява без защитната си капачка.
Няма ограничения за продължителността на приложение.
Използвайте продукта, докато почувствате субективно подобрение на Вашите оплаквания.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Корнерегел
Предозирането на Корнерегел не се свързва с някакви познати рискове. Терапевтичното действие няма да се подобри или влоши.

Ако сте пропуснали да използвате Корнерегел
Ако дозата е твърде малка или сте пропуснали доза, моля, поставете гела за очи, възможно най-скоро, за да наваксате пропуснатата доза. Не прилагайте двойна доза гел за очи, а в последствие следвайте същия режим на дозиране и интервали / ритъм, споменат по-горе или както Ви е препоръчал фармацевта / лекаря.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
В изолирани случаи могат да се проявят реакции на непоносимост.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.:+35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Корнерегел
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и тубата. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Изхвърлете всяко неизползвано количество от гела за очи Корнерегел, шест седмици след първото отваряне на тубата.
Да се съхранява под 25°С.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Корнерегел:
Активното вещество е: декспантенол (dexpanthenol).
Другите съставки са: цетримид, карбомер, динатриев едетат, натриев хидроксид и вода за инжекции.
1 g гел за очи съдържа 50 mg декспантенол.

Как изглежда Корнерегел и какво съдържа опаковката
Опаковка, съдържаща 5 g или 10 g гел за очи в туба.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 08/2015.Dr. Mann Pharma
Уважаеми пациенти,
Вашият офталмолог Ви е препоръчал Корнерегел. В допълнение към овлажняващия компонент, Корнерегел съдържа декспантенол, тъй като веществото подобрява оздравяването на рани. В организма декспантенол се превръща в пантотенова киселина. Пантотеновата киселина е част от витамин В комплекса, който също е наличен в човешкото тяло. Регенериращите свойства на декспантенол подобряват бързото подновяване на клетки и заздравяването на рани.

Какво може да увреди повърхността на окото?
Има много причини, водещи до увреждане на корнеята и конюнктивата. Освен здравословните причини, също има и външни фактори като очни операции и инциденти (между които изгаряния, предизвикани от замърсители, химически изгаряния), които може да увредят повърхността на окото. Носенето на контактни лещи може също да доведе до дразнене и по-малки дефекти на корнеята.
Една от най-честите причини за микроувреждания на очната повърхност е синдрома на сухото око. В здравото око, очният филм поддържа очната повърхност гладка, чиста и влажна и защитава окото от замърсители. Когато се наруши обема или състава на слъзния филм настъпва изсушаване на корнеята и конюнктивата. Това може да доведе до микроувреждания на очната повърхност. Типичните симптоми са чувство за песъчинки, сърбеж, парене или зачервяване на очите.
Чрез активното вещество декспантенол, Корнерегел регенерира структурата на очната повърхност и посредством основата на гела дава подходящото и продължително овлажняване на окото.
Освен това също е важно редовно да се консултирате с Вашия офталмолог. Ако се лекува грешно и неправилно, окото може сериозно да се увреди.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Марка Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH
Производител: Dr. Gerhard Mann Chem.-Phar. Fabrik GmbH
Страна производител: Германия
ATC Код S01XA12
Активна субстанция Dexapanthenol
Какво е действието на лекарството Очно здраве
Лекарствена форма на прием: Гел
Подходящо ли е за деца: Не е подходящо за деца
Прием: Виж листовката.
Кратка характеристика: SPI_corneregel-eye-gel-khp.pdf
Листовка: PI_corneregel-eye-gel-lp.pdf
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: КОРНЕРЕГЕЛ 5% гел за очи 10гр. | CORNEREGEL 5% eye gel 10g

Може би ще проявите интерес и към следните продукти