Ваксигрип Тетра 2021-2022 ваксина
Кат. №
13203

Наличност: В наличност

Продуктът може да бъде закупен само в аптеката!
Телефон 0886305000

чети още
24,95 лв.
Поръчай по телефон 0886 305 000
Описание

Детайли

Ваксигрип Тетра 15 мкг/0,5 мл

VaxiGrip Tetra


Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовкаЛистовка: Информация за потребителя
 
ВаксигрипТетра инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка
Четиривалентна ваксина срещу грип (фрагментиран инактивиран вирион)
VaxigripTetra suspension for injection in prefilled syringe
Quadrivalent influenza vaccine (split virion, inactivated)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка преди Вие или Вашето дете да бъдете ваксинирани, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
 • Тази ваксина е предписана лично на Вас или Вашето дете. Не я преотстъпвайте на други хора.
 • Ако Вие или Вашето дете получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява ВаксигрипТетра и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди Вие или Вашето дете да използвате ВаксигрипТетра
3. Как да използвате ВаксигрипТетра
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВаксигрипТетра
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява ВаксигрипТетра и за какво се използва
ВаксигрипТетра е ваксина. Тази ваксина помага да защитите Вас или Вашето дете срещу инфлуенца (грип). Употребата на ВаксигрипТетра трябва да бъде основана на официални препоръки.
Когато на човек се приложи ваксината ВаксигрипТетра, имунната система (естествената защита на организма) ще създаде своя собствена защита (антитела) срещу заболяването. Нито един от компонентите на ваксината не може да причини грип.
Грипът е заболяване, което може да се разпространи бързо и се причинява от различни по вид щамове, които могат да се променят всяка година. Поради тази потенциална промяна на циркулиращите щамове на годишна база, както и продължителността на защитата, предвидена от ваксината, ваксинацията се препоръчва всяка година. Най-високият риск от заразяване с грип е през студените месеци между октомври и март. Ако Вие или Вашето дете не сте били ваксинирани през есента, все още е разумно да бъдете ваксинирани до пролетта, тъй като до тогава за Вас и Вашето дете съществува риск от заразяване с грип. Вашият лекар ще може да препоръча кое е най-подходящото време за ваксинация.
ВаксигрипТетра е предназначен да защити Вас или Вашето дете от четирите щама на вируса, съдържащи се във ваксината от около 2 до 3 седмици след инжектирането. Освен това, ако Вие или Вашето дете сте били заразени с грип непосредствено преди или след ваксинацията, Вие или Вашето дете все още бихте могли да развиете заболяването, тъй като инкубационният период на грипа е няколко дни.
Тази ваксина няма да защити Вас или Вашето дете от обикновена настинка, въпреки че някои от симптомите са подобни на тези на грипа.

2. Какво трябва да знаете преди Вие или Вашето дете да използвате ВаксигрипТетра
За да сте сигурни, че ВаксигрипТетра е подходящ за Вас или Вашето дете, е важно да информирате Вашия лекар или фармацевт ако някоя от точките по-долу се отнасят за Вас или Вашето дете. Ако има нещо, което не разбирате, помолете Вашия лекар или фармацевт за обяснение.

Не използвайте ВаксигрипТетра:
 • ако Вие или Вашето дете сте алергични към:
 • активните вещества;
 • към някоя от останалите съставки на тази ваксина (изброени в точка 6);
 • всеки компонент който може да присъства в много малки количества, като яйца (овалбумин, пилешки протеини), неомицин, формалдехид или октоксинол-9;
 • ако Вие или Вашето дете имате заболяване, протичащо с повишена или умерена температура или остро заболяване, ваксинацията трябва да се отложи до оздравяването.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да използвате ВаксигрипТетра.
Преди ваксинацията, трябва да информирате Вашия лекар, ако Вие или Вашето дете имате:
 • отслабен имунен отговор (имунодефицит или приемате лекарствени продукти, повлияващи имунната система);
 • проблеми с кървене или лесна поява на синини.
Вашият лекар ще реши дали Вие или Вашето дете да бъдете ваксинирани.
Може да настъпи припадък (най-вече при подрастващи) след или дори преди инжектиране с игла. Затова кажете на Вашия лекар или медицинска сестра, ако Вие или Вашето дете сте припаднали при предишна инжекция.
Както при всички ваксини, ВаксигрипТетра може да не защити напълно всички ваксинирани лица.
Ако поради някаква причина на Вас или на Вашето дете предстои изследване на кръвта в рамките на няколко дни след ваксинацията срещу грип, моля информирайте Вашия лекар. Това се налага, тъй като при няколко пациенти са били наблюдавани фалшиво положителни резултати при кръвни изследвания скоро след ваксинацията.

Деца
ВаксигрипТетра не се препоръчва за употреба при деца под 3 годишна възраст.

Други лекарства и ВаксигрипТетра
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вие или Вашето дете приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете някакви други ваксини или други лекарства.
 • ВаксигрипТетра може да се прилага едновременно с други ваксини, като се използват различни крайници.
 • Имунният отговор може да бъде намален в случай на имуносупресивна терапия, като кортикостероиди, цитотоксични лекарства или радиотерапия.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на тази ваксина.
Вашият лекар / фармацевт ще може да прецени дали трябва да бъдете ваксинирани с ВаксигрипТетра.

Шофиране и работа с машини
ВаксигрипТетра не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

ВаксигрипТетра съдържа калий и натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol калий (39 mg) и натрий (23 mg) за доза, т.е. практически не съдържа калий и не съдържа натрий.

3. Как да използвате ВаксигрипТетра
Дозировка
Възрастни получават една доза от 0,5 ml.

Употреба при деца
Деца на възраст от 3 до 17 години получават една доза от 0,5 ml.
Ако детето Ви е по-малко от 9 години и не е било ваксинирано срещу грип преди това, трябва да се приложи втора доза от 0,5 ml след най-малко 4 седмици.

Как се прилага ВаксигрипТетра
Вашият лекар или медицинска сестра ще приложи препоръчаната доза ваксина като инжекция в мускула или дълбоко под кожата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Като всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Алергични реакции
Отидете на лекар НЕЗАБАВНО ако Вие или Вашето дете получите:
 • Тежки алергични реакции:
  • които могат да доведат до спешно медицинско състояние, изразяващо се в ниско кръвно налягане, бързо, повърхностно дишане, ускорен сърдечен ритъм и отслабен пулс, студена лепкава кожа, замайване, които могат да доведат до колапс (шок). Тези странични ефекти не са наблюдавани при ВаксигрипТетра, но рядко са наблюдавани при други ваксини, прилагани за предпазване от грип (може да засегнат до 1 на 1 000 души);
  • подуване, най-видимо на главата и врата, включително лицето, устните, езика, гърлото или всяка друга част от тялото, и което може да причини затруднение при преглъщане или дишане (ангиоедем);
 • Алергични реакции, като кожни реакции, които могат да се разпространят по тялото, включително сърбеж, уртикария, обрив, зачервяване.
Тези нежелани реакции са редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души), с изключение на сърбежа (пруритус), който може да бъде по-чест (може да засегне до 1 на 100 души).

Други нежелани реакции, съобщавани при възрастни и лица в старческа възраст
Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека):
 • Главоболие, мускулна болка (миалгия), общо неразположение (неразположение)(1), болка на мястото на инжектиране.
Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека):
 • Температура(2), треперене, реакции на мястото на инжектиране: зачервяване, подуване, втвърдяване (индурация).
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека):
 • Замайване(3), диария, позиви за повръщане (гадене)(4), умора, реакции на мястото на инжектиране: посиняване (екхимоза), сърбеж (пруритус), затопляне;
 • Горещи вълни: наблюдавани само при лица в старческа възраст;
 • Подуване на лимфните възли на врата, подмишниците или слабините (лимфаденопатия): наблюдавана само при възрастни.
Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 човека):
 • Аномалии във възприемането на допир, болка, топлина и студ (парестезия), сънливост, засилено потене (хиперхидроза), необичайна умора и слабост (астения), грипоподобно заболяване;
 • Болка в ставите (артралгия), дискомфорт на мястото на инжектиране: наблюдава се само при възрастни.
(1) Чести при лица в старческа възраст.
(2) Нечести при лица в старческа възраст. 
(3) Редки при възрастни.
(4) Редки при лица в старческа възраст.

Други нежелани реакции, докладвани при деца на възраст от 3 до 17 години:
Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека):
 • Главоболие, мускулна болка (миалгия), общо неразположение (неразположение), треперене(5), реакции на мястото на инжектиране: болка, подуване, зачервяване(5), втвърдяване (индурация)(5).
Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека):
 • Температура, посиняване на мястото на инжектиране (екхимоза).
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека) при деца на възраст от 3 до 8 години:
 • Преходно намаление на броя на някои съставки на кръвта наречени тромбоцити; недостатъчното им количество може да доведе до силно кръвонасядане или кървене (преходна тромбоцитопения), наблюдавано при едно дете на възраст 3 години;
 • Стенене, безпокойство;
 • Замайване, диария, повръщане, болка в горната част на корема, болка в ставите (артралгия), умора, затопляне на мястото на инжектиране.
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека) при деца на възраст от 9 до 17 години:
 • Диария, сърбеж на мястото на инжектиране (пруритус).
(5) Чести при деца на възраст от 9 до 17 години.
При деца на възраст от 3 до 8 години, които са получили 2 дози, нежеланите реакции са подобни след първата и след втората доза.
Когато се наблюдават, нежеланите реакции възникват в рамките на първите 3 дни след ваксинацията и отзвучават спонтанно в рамките на 1 до 3 дни след появата им. Интензивността на наблюдаваните нежелани реакции е била лека.
Като цяло нежеланите реакции обикновено са били по-чести при лица в старческа възраст, отколкото при възрастни и деца на възраст от 3 до 17 години.

Следните нежелани реакции са докладвани след прилагане на Ваксигрип. Тези нежелани реакции може да се появят при ВаксигрипТетра:
 • Болка по хода на нерва (невралгия), припадъци (конвулсии), неврологични нарушения, които могат да доведат до схванат врат, объркване, вцепененост, болка и слабост в крайниците, загуба на равновесие, загуба на рефлекси, парализа на тялото или на част от него (енцефаломиелит, неврит, синдром на Гилен-Баре);
 • Възпаление на кръвоносните съдовете (васкулит), което може да доведе до кожни обриви и в много редки случаи до преходно засягане на бъбреците.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако Вие или Вашето дете получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.:+35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ВаксигрипТетра
Съхранявайте тази ваксина на място, недостъпно за деца.
Не използвайте тази ваксина след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява в хладилник (2°С - 8°С). Да не се замразява. Съхранявайте спринцовката в картонената опаковка, за да се предпази от светлика.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 
Какво съдържа ВаксигрипТетра
Активните вещества са: грипен вирус (инактивиран, фрагментиран) на следните щамове*:
 • A/Michigan/45/2015 (Н1N1 )рdm09-подобен щам (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275) - 15 микрограма HA**;
 • А/Hong Kong/4801/2014 (Н3N2)-подобен щам (А/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) - 15 микрограма HA**;
 • B/Brisbane/60/2008-подобен щам (B/Brisbane/60/2008, див тип) - 15 микрограма HA**;
 • B/Phuket/3073/2013-подобен щам (B/Phuket/3073/2013, див тип) - 15 микрограма НА**.
За доза от 0,5 ml.
* размножен в кокоши ембриони от групи здрави кокошки.
** хемаглутинин.

Ваксината съответства на препоръките на СЗО (Световната Здравна Организация) (за Северното полукълбо) и решението на ЕС за сезон 2017/2018.

Другите съставки са: буферен разтвор, съдържащ натриев хлорид, калиев хлорид, динатриев фосфат дихидрат, калиев дихидрогенфосфат и вода за инжекции.
Някои компоненти могат да присъстват в много малки количества, като яйца (овалбумин или пилешки протеини), неомицин, формалдехид или октоксинол-9.

Как изглежда Вакси грипТетра и какво съдържа опаковката
След внимателно разклащане, ваксината представлява белезникава и опалесцираща течност.
ВаксигрипТетра е инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка от 0,5 ml, с или без игла, в кутия по 1, 10 или 20. 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежателят на разрешението за употреба е:

Sanofi Pasteur SA, Франция.
Производителят е:
Sanofi Pasteur - 1541 avenue Marcel Merieux - 69280 Marcy l'Etoile, Франция;
Sanofi Pasteur - Parc Industriel d'Incarville - 27100 Val de Reuil, Франция; 
Sanofi Aventis Zrt. - Campona utca 1. (Harbor Park) - 1225 Budapest, Унгария

Дата на последно преразглеждане на листовката: 07/2017.
Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:
Както при всички инжекционни ваксини, трябва да се извършва наблюдение и да има готовност за незабавно подходящо лечение в случай на анафилактична реакция, която може да последва след прилагането на ваксината.
Преди употреба ваксината трябва да се остави да достигне стайна температура.
Да се разклати преди употреба. Да се проверява визуално преди приложение.
Тази ваксината не трябва да се използва в случай на наличие на чужди частици в суспензията. Не трябва да се смесва с други лекарствени продукти в една и съща спринцовка.
Тази ваксина не трябва да се инжектира директно в кръвоносен съд.
Вижте също точка 3. Как да използвате ВаксигрипТетра.
Допълнителна информация

Допълнителна информация

Брой таблетки/дози 1
Лекарствена форма на прием: Разтвор
Прием: Възрастни получават една доза от 0,5 ml.
За колко време е приемът: Еднократен прием
Човешка система: Общо действие /укрепващо/ – върху целия организъм
Скорост на фармакологичен ефект LADME Нормално
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: Ваксигрип Тетра 2021-2022 ваксина

Може би ще проявите интерес и към следните продукти