СТРЕПСИЛС МЕНТОЛ И ЕВКАЛИПТ таблетки за смучене 24бр. | STREPSILS MENTHOL AND EUCALYPTUS lozenges 24s
Кат. №
10998

Наличност: В наличност

За възрастни и деца над 6 години.

Самостоятелно симптоматично лечение или в комплексна терапия за инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити), включително и при запушен нос.

чети още
9,99 лв.
Поръчай по телефон 0887 150 005
Описание

Детайли

ИМЕ: СТРЕПСИЛС МЕНТОЛ И ЕВКАЛИПТ 1,2мг./0,6мг./8мг., таблетки за смучене
STREPSILS MENTHOL AND EUCALYPTUS 1,2mg/0,6mg/8mg, lozenges

АКТИВНА СЪСТАВКА: 2.4-Дихлоробензил алкохол/Амилметакрезол/Левоментол
2.4-Dichlorobenzyl alcohol/Amylmetacresol/Levomenthol

 

Листовка: информация за потребителя

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошат или не се подобряват повече от 5 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Стрепсилс Ментол и Евкалипт и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Ментол и Евкалипт
3. Как да приемете Стрепсилс Ментол и Евкалипт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Стрепсилс Ментол и Евкалипт
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Стрепсилс Ментол и Евкалипт и за какво се използва

 • Стрепсилс Ментол и Евкалипт принадлежи към група лекарствени продукти наричани антисептици.
 • Стрепсилс Ментол и Евкалипт се препоръчва за лечение и облекчаване на симптомите при инфекциозно-възпалителни заболявания на устната кухина (стоматити, фарингити, ларингити) придружени от назална конгестия.
 • Притежава антибактериални, противогьбични и антивирусни свойства и помага при запушен нос. Ефектът се проявява в първите 5 минути и продължава до 2 часа след приложението на лекарствения продукт.
 • Отпушва носа.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Стрепсилс Ментол и Евкалипт

Не приемайте Стрепсилс Ментол и Евкалипт

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към 2,4-Дихлоробензилов алкохол, Амилметакрезол и Левоментол или към някоя от останалите съставки на Стрепсилс Ментол и Евкалипт, посочени в т.6;
 • от деца под 6 годишна възраст.


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Стрепсилс Ментол и Евкалипт

Обърнете специално внимание при употреба на Стрепсилс Ментол и Евкалипт

 • ако имате захарен диабет - виж раздел Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Ментол и Евкалипт.


Деца
Този лекарствен продукт е противопоказан при деца под 6 годишна възраст.

Други лекарства и Стрепсилс Ментол и Евкалипт
Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Приложение на Стрепсилс Ментол и Евкалипт с храни и напитки
Стрепсилс Ментол и Евкалипт не трябва да се прилага с храни и напитки. Да се прилага между храненията.

Бременност, фертилитет и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Не са налични или има ограничено количество от данни за използването на Амилметакрезол, 2,4-Дихлоробензилов алкохол и Левоментол.

Както при всички лекарствени продукти, трябва да се внимава при използването на този продукт по време на бременност и при необходимост да се потърси лекарски съвет.

Кърмене
Не е известно дали 2,4-Дихлоробензилов алкохол, Амилметакрезол, Левоментол или техните метаболити се екскретират в майчиното мляко. Не може да се изключи риска за новородените/бебетата.

Фертилитет
Няма налични данни за ефект върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини
Стрепсилс Ментол и Евкалипт не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Стрепсилс Ментол и Евкалипт
Стрепсилс Ментол и Евкалипт съдържа глюкоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е предупредил, че имате непоносимост към някои видове захари, моля обърнете се към него за съвет преди да използвате това лекарство.

Всяка таблетка Стрепсилс Ментол и Евкалипт съдържа: 1 g глюкоза и 1,4 g захароза. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

3. Как да приемете Стрепсилс Ментол и Евкалипт

Винаги приемайте Стрепсилс Ментол и Евкалипт точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Да се използва най-ниската ефективна доза за най-кратък период от време необходим за облекчаване на симптомите.

Възрастни и деца над 6 години:
Една таблетка се смуче бавно през 2-3 часа; таблетките за смучене се оставят в устата до пълното им разтваряне; да не се дъвчат или поглъщат цели; приемат се между храненията. Както при други подобни лекарствени продукти, Вие трябва да сменяте позицията на таблетките за смучене във вътрешността на устата до тяхното разтваряне, за да се избегне риска от локално дразнене.

Да не се превишава препоръчваната доза (максимум 8 таблетки за смучене за 24 часа).

Употреба при деца
Деца под 6 годишна възраст не трябва да използват този продукт.

За да се избегне риска от задавяне, Стрепсилс Ментол и Евкалипт се прилага само при деца, които могат без надзор да задържат таблетката за смучене в устата докато тя се разтваря бавно.

Пациенти в старческа възраст
При пациенти в старческа възраст не е необходимо да се намалява дозата.

Лечението не трябва да продължава повече от 5 дни, тъй като може да доведе до дисбаланс на устната микробна флора и риск от бактериална или гьбична инфекция.

Ако сте приели повече от необходимата доза Стрепсилс Ментол и Евкалипт
Може да се появи стомашно-чревен дискомфорт. Употребата трябва да се прекрати и да се започне симптоматично лечение - за тази цел трябва да се консултирате с Вашия лекар или център за спешна помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Стрепсилс Ментол и Евкалипт
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене.

Ако спрете да приемете Стрепсилс Ментол и Евкалипт
Преждевременното прекратяване на лечението няма да Ви повлияе.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Стрепсилс Ментол и Евкалипт могат да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
За честотата на страничните ефекти се съди по следните категории:

 • Много чести - Повече от 1 на 10 пациенти
 • Чести - 1 до 10 на 100 от пациентите
 • Нечести - 1 до 10 на 1000 от пациентите
 • Редки - 1 до 10 на 10000 от пациентите
 • Много редки - По-малко от 1 на 10000 от пациентите
 • С неизвестна честота - От наличните данни не може да бъде направена оценка

С неизвестна честота
Реакции на свръхчувствителност, болки в корема, диария, гадене, дискомфорт в устната кухина и обрив.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“” № 8
1303 София
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.biz

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Стрепсилс Ментол и Евкалипт

Не използвайте Стрепсилс Ментол и Евкалипт след срока на годност отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхраняват под 25°С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помагат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Стрепсилс Ментол и Евкалипт

 • Активните вещества са: 2,4-Дихлоробензилов алкохол 1,2 mg и Амилметакрезол 0,6 mg и Левоментол 8 mg.
 • Другите съставки са: евкалиптово масло, винена киселина, течна захароза, течна глюкоза, оцветител Е132.

Как изглежда Стрепсилс Ментол и Евкалипт и какво съдържа опаковката
Синьо оцветена овална таблетка за смучене, с аромат на ментол и характерен вкус и отпечатано лого S от двете страни.

Опаковките Стрепсилс Ментол и Евкалипт съдържат 24 таблетки за смучене в блистери от твърдо алуминиево фолио PVC/PVDC и картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:
Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.
89-97 Grigore Alexandrescu Str., Building A, 5th floor, district 1
Bucharest, Румъния

Производители:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB
Обединено кралство

RB NL Brands B.V.
Schiphol Boulevard 207
1118 BH Schiphol,
Нидерландия

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Кратка характеристика: SPI-Strepsils-menthol-eucalyptus-lozenges-khp.pdf
Листовка: PI-Strepsils-menthol-eucalyptus-lozenges-lp.pdf
Производител: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Страна производител: Великобритания
ATC Код R02AA03
Активна субстанция 2,4-Dichlorobenzyl alcohol/Amylmetacresol/Levomenthol
Какво е действието на лекарството Лекува симптоми на зачервено и възпалено гърло, Облекчава хрема
Лекарствена форма на прием: Таблетки – за смучене
Може ли да се използва от бременни? Изисква се консултация с лекар
Подходящо ли е за деца: Подходящо за деца над 6г.
С вкус на: С вкус на ментол и евкалипт
Прием: По една таблетка се смуче бавно на всеки 2-3 часа. Да не се превишава препоръчваната доза максимум 8 таблетки за смучене за 24 часа.
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: СТРЕПСИЛС МЕНТОЛ И ЕВКАЛИПТ таблетки за смучене 24бр. | STREPSILS MENTHOL AND EUCALYPTUS lozenges 24s

Може би ще проявите интерес и към следните продукти