WELEDA

WELEDA

Критерии за качество

  • Създаването на продукт става съобразно гледните точки на антропософската наука за човека и живота му в хармония с природата. Процесът протича при тясно сътрудничество с лекари, акушерки и фармацевти. В духа на марката, опити с животни не се правят.
  • Суровините се добиват винаги, когато е възможно, от органично-динамични култури, от биологично контролирани култивационни места и от сертифицирани източници. Weleda не използва суровини от минерални масла, синтетични аромати, оцветители и консерванти. Емулгаторите са на основата на растителни изходни суровини, а ароматите се постигат чрез натурални етерични масла.
  • При производството се съблюдават комплексни критерии, обхващащи подбора, преработката и състава на суровините. Редовните проверки за качество, съобразно директивите за производство на лекарствени средства, както и текущите проверки по време на и след производството, са ежедневие за Weleda.

NaTrue

 
Всички продукти на Weleda имат международен сертификат за натурална и органична козметика. В същността си NaTrue и Weleda изключително много си приличат, тъй като за тях основополагащо е да поддържат изключително висок стандарт за качество на използваните суровини и за натурални крайни продукти.
Сертификацията е с три нива - натурална козметика, натурална козметика с органични съставки (над 70% от съставките са от контролирани биологични продукти) и органична козметика (над 95% от съставките й са от контролирани биологични продукти). NaTrue отговаря на принципите за некомерсиалност, достъпност за всички, стриктност и прозрачност на критериите, независим контрол. Разрешените суровини са изрично декларирани в позитивен списък. За да не се фалшифицират резултатите, водата не се брои като натурално вещество при определяна на степента на натуралност на продукта.