Septona

Всички продукти на SEPTONA в АптекаБГ

СЕПТОНА е иновативна и съвременна компания, която произвежда козметични изделия от памук за широка употреба. Продукцията ѝ е съобразена с всички изисквания за безопасност на ЕС, а производствената дейност отговаря на всички стандарти за защита на околната среда. Компанията работи само със суровини, които са 100% разградими и не генерират отпадъци. СЕПТОНА се развива бързо, продукцията ѝ е с високо качество и има широк пазар у нас и в чужбина.