Amino Up Chemical

 

 

Японската иновативка компания Amino Up Chemical Co. Ltd. е създадена през 1977г. от Косуна Кен Ичи и Хаджиме Фуджи. Тяхната научноизследователска дейност е насочена към биоактивните вещества, за да се определят структурите на активните съставки и по този начин да се разберат механизмите им на действие. Епикът на лабораторията включва лекари, фармацевти, микробиолози и еколози. Високите стандарти във фабриката гарантират чистота и стерилност на продуктите, а тяхната безопасност е гарантирана от стриктни проверки, извършвани  от отдела по качеството.