ОТИРЕЛАКС капки за уши, разтвор 15мл. | OTIRELAX ear drops, solution 15ml
Кат. №
9378

Наличност: В наличност

Локално симптоматично лечение на болката при неперфоративни заболявания на средното ухо като оталгия, асоциирана с външен отит, остър, конгестивен среден отит, вирусен отит, баротравмичен отит.

чети още
6,45 лв.
Поръчай по телефон 0886 305 000
Описание

Детайли

ИМЕ: ОТИРЕЛАКС 4 g / 100 g +1 g / 100 g капки за уши, разтвор
OTIRELAX 4 g / 100 g +1 g / 100 g ear drops, solution

АКТИВНА СЪСТАВКА: Феназон/Лидокаинов хидрохлорид (Phenazone/Lidocaine hydrochloride)

 

Листовка: информация за пациента

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство» тъй като ти съдържа важна за Вас информациия.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ОТИРЕЛАКС и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате OTИPEЛАКС
3. Как да използвате ОТИРЕЛАКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ОТИРЕЛАКС
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ОТИРЕЛАКС и за какво се използва

ОТИРЕЛАКС е предназначен за локално, симптоматично лечение и успокояване на болката при:

  • остро неперфорирало възпаление на средното ухо; - вирусно възпаление на ухото при грип;
  • отит при баротравма (в резултат на шуркане или пътуване със самолет).


Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОТИРЕЛАКС

Не използвайте ОТИРЕЛАКС:

  • ако сте алергични към: феназон, лидокаин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); ако имате перфорация на тъпанчето.


Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ОТИРЕЛАКС. Ако Вие имате пробита тъпанчева мембрана, това лекарство може да предизвика нежелани ефекти в средното ухо и затова в случай на съмнение, преди лечението с Отирелакс като профилактична мярка, помолете Вашия лекар да провери дали тъпанчето Ви е цяло
В случай на внезапна загуба на слуха или при наличие на секрет от ухото, които могат да бъдат признаци на пробита тьпанчева мембрана, не използвайте ОТИРЕЛАКС и се обърнете към лекар.

Други лекарства и ОТИРЕЛАКС

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

ОТИРЕЛАКС с храна, напитки и алкохол

Няма специални изисквания.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Прилагането на това лекарство не повлиява способността за шофиране или работа с машини. ОТИРЕЛАКС съдържа глицерол.

3. Как да използвате ОТИРЕЛАКС

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар ши фармацевт.

Препоръчителната доза е: 4 капки в болното ухо, 2 или 3 пъти дневно.

За да се избегне неприятният контакт на студения разтвор с ухото, преди употреба затоплете флакона между ръцете.

Максималната продължителност на лечението с ОТИРЕЛАКС е 10 дни. Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават след този срок.

Няма възрастово ограничение.

Указания за употреба:

  1. Измийте ръцете си преди прилагането на това лекарство;
  2. Легнете на една страна или наклонете болното ухо нагоре;
  3. Издърпайте ушната мида нагоре и назад при възрастни или надолу и назад при децата, за да осигурите попадането на капките в ухото;
  4. Поставете капките в ухото;
  5. Задръжте главата си в наклонено положение за около 5 минути.


За да предотвратите замърсяване, избягвайте да докосвате с върха на апликатора-капкомер ухото или други повърхности. Не изплаквайте апликатора-капкомер, а го почистете с малко стерилен памук. Затворете добре бутилката след всяко прилагане на лекарството.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ОТИРЕЛАКС

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате ОТИРЕЛАКС

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на ОТИРЕЛАКС

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нарушения на ухото

Редки: локални алергични реакции (сърбеж, макуло-папулозен обрив), хиперемия на слуховия проход.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към:

Изпълнителната агенция по лекарствата
ул. " Дамян Груев" №8, 1303 София,
тел.: +359 2 890 34 17,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ОТИРЕЛАКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 25°С, в оригиналната опаковка.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Срок на годност след първото отваряне - 28 дни.
Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ОТИРЕЛАКС

  • Активните вещества са: феназон и лидокаинов хидрохлорид;
  • Помощни вещества са: натриев тносулфат, етанол 96%, пречистена вода, натриев хидроксид за корекция на рН (като 1 моларен разтвор) и глицерол.


Как изглежда ОТИРЕЛАКС и какво съдържа опаковката

ОТИРЕЛАКС е опакован в картонена кутия, съдържаща бяла, непрозрачна бутилка от полиетилен ниско налягане, с номинален обем 15 ml, затворена с апликатор-капкомер, състоящ се от: капкомер (бял, непрозрачен, изработен от полиетилен ниско налягане) и капачка на винт, снабдена със защитен пръстен (бяла, непрозрачна, изработена от полиетилен високо надящне).

Притежател на разрешението за употреба

Фортекс Нутрасютикалс, България

Производител

Rompharm Company, Румъния

Дата на последно преразглеждане на листовката: Декември 2017


Допълнителна информация

Допълнителна информация

Марка SC Rompharm Company SRL
Производител: SC Rompharm Company SRL
Страна производител: Румъния
ATC Код S02DA30
Активна субстанция Phenazone/Lidocaine hydrochloride
Какво е действието на лекарството Облекчава симптомите при отит
Лекарствена форма на прием: Разтвор
Може ли да се използва от бременни? Изисква се консултация с лекар
Подходящо ли е за деца: Да, след консултация с лекар
Прием: Препоръчителната доза е: 4 капки в болното ухо, 2 или 3 пъти дневно.
Кратка характеристика: SPI_otirelax-khp.pdf
Листовка: PI_otirelax-lp.pdf
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: ОТИРЕЛАКС капки за уши, разтвор 15мл. | OTIRELAX ear drops, solution 15ml

Може би ще проявите интерес и към следните продукти