НЕО-АНГИН ГРАДИНСКИ ЧАЙ таблетки за смучене 24бр. | NEO-ANGIN SAGE lozenges 24s
Кат. №
9100

Наличност: В наличност

Симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

чети още
6,12 лв.
Поръчай по телефон 0886 305 000
Описание

Детайли

ИМЕ: Нео-ангин градински чай 1,20 mg/0,60/5,90 mg таблетки за смучене
Neo-angin® sage 1,20/0,60/5,90 mg lozenges

АКТИВНА СЪСТАВКА 2.4 - Дихлоробензил алкохол/Амилметакрезол /Левоментол
2.4 - Dichlorobenzyl alcohol/Amylmetacresol /Levomenthol

 

Листовка: информация за потребителя

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
Ако 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Нео-ангин® градински чай и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин® градински чай
3. Как да приемате Нео-ангин® градински чай
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео-ангин® градински чай
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Нео-ангин® градински чай и за какво се използва

Нео-ангин градински чай е антисептичен терапевтичен продукт, притежаващ леко обезболяващо действие за устата и гърлото.
Той е предназначен за локално, ранно лечение на леки възпаления на лигавиците на устната кухина и гърлото, което също така може да помогне да се намали необходимостта от използване на антибиотици. Тези инфекции предизвикват възпаление на устната кухина и гърлото със симптоми, като болки в гърлото и дрезгавост на гласа, възпаление на устната лигавица и венците.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин® градински чай

Не приемайте Нео-ангин® градински чай:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя от активните съставки или към някоя от останалите съставки на Нео-ангин® градински чай (изброени в т. 6).
 • При деца под 6 годишна възраст.


Предупреждения и предпазни мерки
Консултирайте се с Вашия лекар в случай, че посоченото се отнася за Вас:

 • Ако симптомите на инфекция на устната кухина и фаринкса продължават повече от 3-4 дни или дори се влошават, моля да се консултирате с Вашия лекар.
 • Ако страдате от хронична кашлица или дрезгавост на гласа, моля да се консултирате с Вашия лекар преди да започнете да приемате Нео-ангин® градински чай. Тези прояви може да бъдат също симптоми на евентуални злокачествени заболявания.


Други лекарства и Нео-ангин® градински чай.
Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.
Не се препоръчва едновременното приложение с други продукти, които действат на устната кухина и лигавиците.
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.

Нео-ангин® градински чай с храни и напитки
Няма данни, показващи че храната или напитките оказват влияние върху действието на Нео-ангин® градински чай. Не приемайте храна или напитки непосредствено след приема на Нео-ангин® градински чай, за да се избегне извличането на активното вещество от лигавицата на устата и фаринкса.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Няма клинични данни за вредни ефекти на нео-ангин® градински чай по време на бременност. Данните от проведените проучвания при опитни животни не показват директни или индиректни увреждащи ефекти по отношение на бременността, развитието на ембриона / плода, раждането и послеродовото развитие.
Поради отсъствието на достатъчно информация не е възможно напълно да се изключат рисковете за плода и по тази причина не се препоръчва използване на лекарствения продукт по време на бременност.

Шофиране и работа с машини
Ефектът на този лекарствен продукт върху способността за шофиране и работа с машини е неизвестен. Въпреки това е малко вероятно те да бъдат нарушени.

Важна информация относно някои от съставките на Нео-ангин® градински чай.
Този лекарствен продукт съдържа оцветителя кохинил червено А, който може да причини алергични реакции.
Нео-ангин® градински чай съдържа изомалтоза. В случай, че Вашия лекар Ви е уведомил, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.
Нео-ангин градински чай съдържа 2,58 g изомалтоза (захарен заместител) в една таблетка за смучене (еквивалентни приблизително на 0,22 въглехидратни единици).

Това трябва да се има предвид при болни със захарен диабет.

3. Как да приемате Нео-ангин® градински чай

Винаги приемайте Нео-ангин® градински чай точно според указанията в листовката. Ако не сте напълно сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Указания
Нео-ангин® градински чай е предназначен за употреба в устата и фаринкса (перорално приложение).

Възрастните и децата над 6 годишна възраст трябва да приемат по една таблетка за смучене, която бавно да се разтвори в устата на всеки 2-3 часа. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене. В случай, че симптомите на инфекция на устната кухина и фаринкса продължават повече от 3-4 дни или дори се влошават, моля да се консултирате с Вашия лекар.

Този продукт не е предназначен за деца под 6 годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нео-ангин® градински чай
В случай, че сте приели по-голямо количество Нео-ангин® градински чай, трябва при проява на някакви нежелани реакции да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

Не са отбелязани случаи на предозиране. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене. В случаи на предозиране може да се очакват дразнене на лигавиците на устата и стомаха.

Ако сте пропуснали да приемете нео-ангин® градински чай
Не вземайте двойна доза Нео-ангин® градински чай, за да компенсирате пропуснатия прием.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Нео-ангин® градински чай може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Оценката на нежеланите реакции се базира на следната честота:

 • Много чести: Повече от 1 от 10 пациенти;
 • Чести: По-малко от 1 от 10 пациенти, но повече от 1 от 100 пациенти;
 • Нечести: По-малко от 1 от 100 пациенти, но повече от 1 от 1000 пациенти;
 • Редки: По-малко от 1 от 1000 пациенти, но повече от 1 от 10000 пациенти;
 • Много редки: По-малко от 1 от 10000 пациенти, включително индивидуалните случаи;
 • Неизвестна: Честотата не може да се определи от наличните данни.

Много редки:

 • стомашно разстройство;
 • дразнене на устната лигавица;
 • алергични реакции спрямо някоя от съставките.


Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.: +359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Нео-ангин® градински чай

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Нео-ангин® градински чай след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Съхранявайте при температура под 25°С.
Съхранявайте в оригиналната опаковка.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нео-ангин® градински чай:

 • Активните вещества са: 2.4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,90 mg.
 • Другите съставки са: Ментово масло, изомалтоза, винена киселина, масло от градински чай, кохинил червено A (Е124), хинолоново жълто (Е 104), патент синьо V (Е 131).


Как изглежда нео-ангин® градински чай и какво съдържа опаковката
Нео-ангин® градински чай се предлага под формата на таблетки за смучене. Таблетките за смучене са с меден цвят, кръгли и полупрозрачни.
Нео-ангин градински чай се предлага в картонена опаковка с 12, 16, 24 и 48 таблетки за смучене.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Divapharma GmbH, Германия.

Дата на последно одобрение на листовката: Юни, 2015 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Марка DIVAPHARMA GmbH
Производител: DIVAPHARMA GmbH
Страна производител: Германия
ATC Код R02AA20
Активна субстанция Dichlorobenzyl alcochol/ Amylmetacresol/Menthol
Какво е действието на лекарството Лекува симптоми на зачервено и възпалено гърло
Лекарствена форма на прием: Таблетки – за смучене
Подходящо ли е за деца: Подходящо за деца над 6г.
С вкус на: С вкус на градински чай
Прием: По 1 таблетка за смучене на всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.
Кратка характеристика: SPI_neo-angin-sage-khp.pdf
Листовка: PI_neo-angin-sage-lp.pdf
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: НЕО-АНГИН ГРАДИНСКИ ЧАЙ таблетки за смучене 24бр. | NEO-ANGIN SAGE lozenges 24s

Може би ще проявите интерес и към следните продукти