ГАСТРИТОЛ перорална течност при проблеми със стомаха и червата 20мл или 50мл | GASTRITOL oral liquid 20ml or 50ml
Кат. №
8349

Наличност: В наличност

Лечени на стомашно-чревни нарушения като липса на апетит, метеоризъм, пирозис, леки стомашно-чревни спазми, както и за подобряване на интестиналната функция по време на неспецифична диария.

чети още
12,52 лв.
Поръчай по телефон 0887 150 005

* Задължителни полета

Описание

Детайли

ИМЕ: Гастритол перорална течност 
Gastritol oral liquid

АКТИВНИ СЪСТАВКИ:

 • Matricariae flos extractum fluidum (Течен екстракт от цветове Лайка (Matricaria recutita L.);
 • Anserinae herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Пачи очиболец (Potentilla anserine L.);
 • Liquiritiae radix extractum fluidum (Течен екстракт от корени Сладник (Glycyrrhiza glabra L.);
 • Angelicae radix extractum fluidum (Течен екстракт от корени Пищялка (Angelica archangelica L.);
 • Cnici benedicti herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Пресечка (Cnicus benedictus L.);
 • Absintii herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Горчив пелин (Artemisia absinthium L.).

 

Листовка: информация за потребителя

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно, както е описано в тази листовка или както е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
 • Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Гастритол перорална течност и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Гастритол перорална течност
3. Как да приемате Гастритол перорална течност
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Гастритол перорална течност
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

1. Какво представлява Гастритол перорална течност и за какво се използва
Гастритол перорална течност традиционно се използва за лечение на стомашно-чревни нарушения като липса на апетит, метеоризъм, киселини, леки стомашно-чревни спазми, както и за подобряване на чревната функция по време на неспецифична диария.
Гастритол перорална течност формира защитен слой върху раздразнената лигавица на стомашно-чревния тракт и в допълнение подобрява апетита.
Тази информация за продукта се базира само на дългогодишния опит от неговата употреба.
приемете Гастритол.

 

2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Гастритол, перорална течност
Не приемайте Гастритол, перорална течност

 • ако сте алергични към активните вещества или някои от останалите съставки лекарство (изброени в точка 6). В случай на алергия към растения от семейство Сложноцветни, Гастритол перорална течност не трябва да се приема.

Деца и юноши
Поради липса на достатъчно проучвания, не е препоръчително да се използва при деца под 12 годишна възраст.

Други лекарства и Гастритол перорална течност
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт в случай, че приемате или наскоро сте приемали други лекарствени продукти, дори и такива, отпускани без лекарско предписание. Не са провеждани проучвания за взаимодействия с други лекарствени продукти.
Поради наличието на алкохол в този лекарствен продукт, е възможно ефектът на други лекарствени продукти да бъде повлиян.
До момента не са известни взаимодействия, свързани с приема на други лекарствени продукти.

Бременност, кърмене и фертилитет
До момента не са публикувани съобщения за риск при бременни или кърмещи пациентки при употребата на лайка, пачи очиболец, сладник, пищялка, пресечка и горчив пелин.
Не приемайте това лекарство, ако сте бременна или кърмите, поради липсата на данни от провеждани проучвания.

Шофиране и работа с машини
Не са необходими специални предпазни мерки.

Гастритол перорална течност съдържа:
Алкохол 40%v/v.

 

3. Как да приемате Гастритол перорална течност
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Приемайте 30 капки 3 пъти дневно Гастритол перорална течност.
30 капки съответстват 1,3 ml.
Гастритол перорална течност се разрежда в малко количество вода и се приема преди или след хранене.

Продължителност на лечението
Продължителността на лечението с този лекарствен продукт е всъщност неограничена. Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако симптомите Ви продължат 4-6 дни.
Ако симптомите продължат 4-6 дни, е необходима преценка на лекар или на друг квалифициран медицински специалист.
Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако ефектът на лекарствения продукт е твърде слаб или твърде силен.

Ако сте приели повече от необходимата доза Гастритол перорална течност
Ако инцидентно сте приели наведнъж двойна или тройна доза от лекарството (например 60-90 капки), не би трябвало това да доведе до някакви нежелани последствия. В този случай продължете приема на лекарството според указанията. При значително предозиране с лекарството, може да се засилят нежеланите лекарствени реакции (виж точка 4. Нежелани лекарствени реакции). В такъв случай, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Гастритол перорална течност
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. В този случай продължете да приемате лекарството, според указанията.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или Фармацевт.

 

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Гастритол перорална течност може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В случай на докладвани нежелани лекарствени реакции те са класифицирани според честотата на техните прояви, както следва:

Много чести: (>1/10);
Чести: (> 1/100 до < 1/10);
Нечести: (> 1/1.000 до < 1/100);
Редки: (>1/10.000 до <1/1.000);
Много редки: (<1/10.000);
Неизвестни: (от наличните данни не може да бъде направена оценка).
В редки случаи са възможни алергични реакции. Приемът на лекарствения продукт трябва да се преустанови след първите признаци на алергия (например кожен обрив).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.+35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

5. Как да съхранявате Гастритол перорална течност
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката.

Условия на съхранение:
Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°С.

Информация за срок на годност след първо отваряне:
Срокът на годност след първото отваряне е 3 месеца.

 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Гастритол перорална течност:
Активни вещества:
10 ml (около 9,7g) от разтвора съдържат:

Matricariae flos extractum fluidum (Течен екстракт от цветове Лайка (Matricaria recutita L.) - (1:1,7-2,2) - 2.0 ml;
Anserinae herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Пачи очиболец (Potentilla anserine L.) - (1:1,7-2,2) - 3,5 ml;
Liquiritiae radix extractum fluidum (Течен екстракт от корени Сладник (Glycyrrhiza glabra L.) (1:1,7-2,2) - 1.5 ml;
Angelicae radix extractum fluidum (Течен екстракт от корени Пищялка (Angelica archangelica L.) (1:1,7-2,2) - 0,5 ml;
Cnici benedicti herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Пресечка (Cnicus benedictus L.) - (1:1,7-2,2) - 0,5 ml;
Absintii herba extractum fluidum (Течен екстракт от стръкове Горчив пелин (Artemisia absinthium L.) - (1 :l,7-2,2) - 0,5 ml.
Помощни вещества: Пречистена вода, Етанол 96% (v/v).

Как изглежда Гастритол перорална течност и какво съдържа опаковката
Гастритол перорална течност е бистра, кафява течност.
Гастритол перорална течност се предлага в опаковки от 20 ml, 50 ml и 100 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Май 2015.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Кратка характеристика: SPI_GASTRITOL_oral_liquid_20ml.pdf
Листовка: PI_GASTRITOL_oral_liquid_20ml.pdf
Марка Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Производител: Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Страна производител: Германия
ATC Код A09A
Активна субстанция Растителен лекарствен продукт
Какво е действието на лекарството Липса на апетит, Помага при диария, Стомашни киселини, Стомашно-чревни нарушения
Лекарствена форма на прием: Разтвор
Може ли да се използва от бременни? Изисква се консултация с лекар
Подходящо ли е за деца: Подходящо за подрастващи над 12г.
Подходящ ли е за диабетици: Да
Прием: Приемайте 30 капки 3 пъти дневно Гастритол перорална течност. 30 капки съответстват 1,3 ml. Гастритол перорална течност се разрежда в малко количество вода и се приема преди или след хранене.
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: ГАСТРИТОЛ перорална течност при проблеми със стомаха и червата 20мл или 50мл | GASTRITOL oral liquid 20ml or 50ml