БРОНХОСТОП СИНЕ сироп без захар 150мл. | BRONCHOSTOP SINE syrup 150ml
Кат. №
8167

Наличност: В наличност

С екстракт от градинска мащерка и лечебна ружа.

Традиционен растителен лекарствен продукт, който се използва за облекчаване на дразнене в гърлото и като експекторант при кашлица, свързана с простудни заболявания.

чети още
13,59 лв.
Поръчай по телефон 0886 305 000
Описание

Детайли

ИМЕ: БРОНХОСТОП 0,77 g/0,66 g/5 ml сироп
BRONCHOSTOT 0,77 g/0.66 g/5 ml syrup


АКТИВНА СЪСТАВКА: Градинска мащерка, течен екстракт от стръкове / Лечебна ружа, течен екстракт от корени
Thymi herba extractum fluidum / Althaeae radix extraction fluidum

 

Листовка: информация за потребителя


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след пет дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

В тази листовка:
1. Какво представлява БРОНХОСТОП сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете БРОНХОСТОП сироп
3. Как да приемате БРОНХОСТОП сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате БРОНХОСТОП сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява БРОНХОСТОП сироп и за какво се използва
Традиционен растителен лекарствен продукт за облекчаване на дразненето в гърлото и подпомагане на отхрачването на жилав секрет при кашлица, свързана с простудни заболявалия.
БРОНХОСТОП сироп е традиционен растителен лекарствен продукт за употреба при определените показания, основаващи се изцяло на дългосрочна употреба.
Ако след пет дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете БРОНХОСТОП сироп
Не приемайте БРОНХОСТОП сироп:

  • ако сте алергични към активните вещества, към други растения от семейство Lamiaceae (Устоцветни) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете БРОНХОСТОП сироп. В случай на повишена температура, задух или гнойни храчки, трябва да се консултирате с лекар.

Деца
Употребата при деца под 4 години не се препоръчва поради липса на достатъчно данни за ефикасност и безопасност и поради необходимост от консултация с лекар при тази възрастова група.
БРОНХОСТОП сироп не трябва да се приема от алкохолици. Да се има предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

Други лекарства и БРОНХОСТОП сироп
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Не са известни взаимодействия с други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Поради липсата на достатъчно данни и съдържанието на алкохол, употребата по време на бременност и кърмене не се препоръчва. Липсват данни за ефекти върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини
Не са провеждани проучвания на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на БРОНХОСТОП сироп

  • Информация за диабетици: 5 ml съдържат 1,75 g захари, съответстващи на около 0,15 въглехидратни единици (BE). Да се има предвид при пациенти с диабет.
  • Алкохол: Този лекарствен продукт съдържа приблизително 285 mg алкохол за 5 ml. Алкохолното съдържание на индивидуалната доза за възрастни и юноши на възраст над дванадесет години съответства на 14,36 ml бира и 5,98 ml вино. Алкохолното съдържание на индивидуалната доза за деца на възраст между 4 и 12 години съответства на 7,18 ml бира и 2,99 ml вино (вижте "Предупреждения и предпазни мерки").
  • Консерванти: БРОНХОСТОП сироп съдържа консервантите метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат. Те могат да причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип) (вижте "Не приемайте БРОНХОСТОП сироп").

3. Как да приемате БРОНХОСТОП сироп
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка
Възрастни и юноши над 12 годишна възраст:
10 ml БРОНХОСТОП сироп на всеки 3 часа до 6 пъти дневно (максималната дневна доза е до 60 ml).
Деца на възраст от 4 до 12 години:
5 ml БРОНХОСТОП сироп на всеки 3 часа до 6 пъти дневно (максималната дневна доза е до 30 ml).
Деца на възраст под 4 години:
Употребата при деца под 4 години не се препоръчва поради липса на данни и необходимост от консултация с лекар.

Начин на приложение
За перорално приложение.
Приемайте БРОНХОСТОП сироп неразреден като налеете дозата, дадена по-горе, в предоставената мерителна чашка, която има деления от 2,5 ml до 20 ml.
Ако е необходимо, БРОНХОСТОП сироп може да се приема, разтворен във вода или топъл чай.

Продължителност на приложение
Самолечението с БРОНХОСТОП сироп трябва да бъде ограничено до 5 дни. Ако дотогава нямате видимо подобрение, трябва да потърсите лекарска помощ, тъй като може да имате по-сериозно заболяване.

Ако сте приели повече от необходимата доза БРОНХОСТОП сироп
Ако сте приели значително повече от това лекарство, симптомите на известни нежелани реакции може да се проявят по-интензивно. В този случай уведомете Вашия лекар. Той може да вземе мерки, ако е необходимо.

Ако сте пропуснали да приемете БРОНХОСТОП сироп
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.
Наблюдавани са алергични реакции както и стомашни нарушения при употреба на лекарствени продукти, съдържащи мащерка. Честотата на възникване не е известна.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.: +359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате БРОНХОСТОП сироп
Да се съхранява при температура под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте бутилката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Затваряйте бутилката плътно след употреба. След отваряне изразходвайте съдържанието до 4 седмици.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа БРОНХОСТОП сироп
Активните вещества са:
5 ml (приблизително 5,7 g) сироп съдържат:

  • 0,77 g Градинска мащерка (Thymus vulg. / Thymus zyg.) течен екстракт от стръкове ((1:2-2,5); екстрахиращ агент: амоняк 10% (w/w) воден разтвор: глицерол 85% (w/w): етанол 90% (v/v): вода в съотношение 1:20:70:109);
  • 0,66 g Лечебна ружа (Althaea off.), течен екстракт от корени ((1:20), екстрахиращ агент: вода).

Другите съставки са:
Концентриран сок от малина, аскорбинова киселина, метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, етанол (приблизително 5% (w/w), захароза, пречистена вода.

Как изглежда БРОНХОСТОП сироп и какво съдържа опаковката
БРОНХОСТОП сироп е кафяво-червен бистър или слабо мътен разтвор с аромат и вкус на мащерка и малина. БРОНХОСТОП сироп е наличен в бутилки от тъмно стъкло с оригинално запечатани капачки на винт от 150 ml. Приложената мерителна чашка с деления от 2,5 ml до 20 ml улеснява точното отмерване на препоръчаното количество.
При лекарствени продукти, съдържащи природни съставки като БРОНХОСТОП сироп, могат да се появи утайка или отлагане по вътрешната страна на капачката. Това не оказва влияние върху ефикасността или качеството на лекарствения продукт.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Kwizda Pharma GmbH, Австрия.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Марка Kwizda pharma GmbH
Производител: Kwizda pharma GmbH
Страна производител: Австрия
ATC Код R05CA10
Активна субстанция Растителен лекарствен продукт
Какво е действието на лекарството Втечнява секрета и улеснява отхрачването, Облекчава симптомите на настинка и грип, При кашлица
Лекарствена форма на прием: Сироп
Подходящо ли е за деца: Подходящо за деца над 4г.
С вкус на: С вкус на мащерка
Прием: Възрастни и деца над 12 г.: 10 ml на всеки 3 часа до 6 пъти дневно (максималната дневна доза е до 60 ml). Деца 4-12 г.: 5 ml на всеки 3 часа до 6 пъти дневно (максималната дневна доза е до 30 ml).
Кратка характеристика: SPI_bronchostop-syrup-khp.pdf
Листовка: PI_bronchostop-syrup-lp.pdf
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: БРОНХОСТОП СИНЕ сироп без захар 150мл. | BRONCHOSTOP SINE syrup 150ml

Може би ще проявите интерес и към следните продукти