АЦЕРБИН разтвор за кожа 80мл | ACERBINE cutaneous solution 80ml
Кат. №
8057

Наличност: Неналичен

Кожни наранявания като рани, изгаряния, слънчево изгаряне. Има благоприятен ефект за предотвратяване на хиперточни белези и келоиди.

чети още
12,25 лв.
Описание

Детайли

ИМЕ: Ацербин разтвор за кожа 

Acerbine cutaneous solution


АКТИВНА СЪСТАВКА: DL-ябълчна киселина, бензоена киселина и салицилова киселина. 100 g разтвор за кожа съдържа 1,3779g DL-ябълчна киселина, 0,154g бензоена киселина и 0,041g салицилова киселина


ЛИСТОВКА : ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
 • Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
В тази листовка:

 1. Какво представлява Ацербин разтвор за кожа и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете преди да използвате Ацербин разтвор за кожа
 3. Как да използвате Ацербин разтвор за кожа
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Съхранение на Ацербин разтвор за кожа
 6. Допълнителна информация

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЦЕРБИН РАЗВТОР ЗА КОЖА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
За лечение на кожни наранявания като рани, изгаряния, слънчево изгаряне.
Лечение на повърхностни и дълбоки рани със или без инфекции, трофични рани (напр. венозни язви, диабетно стъпало и декубитални рани). Има благоприятен ефект за предотвратяване на хипертрофични белези и келоиди.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЦЕРБИН РАЗТВОР ЗА КОЖА  
Не използвайте Ацербин разтвор за кожа
ако сте алергични (свръхчувствителни) към ябълчна киселина, салицилова киселина, бензоена киселина или някоя от останалите съставки на Ацербин разтвор за кожа (изброени в точка 6)

Предупреждения и предпазни мерки

 • ако имате обширни изгаряния и рани, посъветвайте се с Вашия лекар.
 • ако се подготвяте за кожна трансплантация, трябва да се посъветвате с лекар.
 • aко имате нарушена бъбречна функция, не трябва да употребявате с Ацербин разтвор за кожа върху голямa площ и за дълги периоди.
 • употребата на Ацербин разтвор за кожа при новородени не се препоръчва.

Ацербин разтвор за кожа не трябва да влиза в контакт с лигавиците, особено около очите и устата, измивайте ръцете си след употреба.
Ако симптомите не се повлияят, ако имате необясними симптоми или ако продуктът не оказва очаквания ефект, трябва да се посъветвате с Вашия лекар.

Други лекарства и Ацербин разтвор за кожа
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.
Досега няма съобщения за лекарствени взаимодействия. Все пак, салициловата киселина може да увеличи резорбцията на други лекарствени продукти, прилагани в същата област.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.По принцип употребата на Ацербин разтвор за кожа по време на бременност и кърмене е възможна. По време на бременност и кърмене Ацербин разтвор за кожа може да се използва само върху малки повърхности. По време на кърмене Ацербин разтвор за кожа не трябва да се прилага върху гърдите.

Шофиране и работа с машини
Ацербин разтвор за кожа не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Ацербин разтвор за кожа
Отделните съставки (бензоена киселина, салицилова киселина, пропиленгликол) могат да предизвикат дразнене на кожата. Ацербин разтвор за кожа се понася добре, когато се използва съобразно указанията.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЦЕРБИН РАЗТВОР ЗА КОЖА
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Ацербин разтвор за кожа се напръсква директно върху раната или раната се покрива със стерилна превръзка, напоена с Ацербин разтвор за кожа.

Употреба при бебета, деца и възрастни е:
В зависимост от големината на раната тя се напръсква директно с 2 до 4 изпръсквания от 2 до 3 пъти дневно. Ако използвате стерилна превръзка, за да покривате раната, тя се напоява 2-3 пъти на ден с Ацербин разтвор за кожа.
Когато започне образуването на коричка върху раната, едно прилагане дневно е достатъчно.
Времето на употреба зависи от това, колко бързо заздравява раната Ви.
Ако това изисква дълго време, Вие трябва да отидете на лекар, за да проверите правилността на лечението.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Ацербин разтвор за кожа
Няма съобщение за случаи на предозиране с Ацербин разтвор за кожа. Ако прекалено много Ацербин разтвор за кожа се прилага върху големи повърхности продължително време, може да се появят леки признаци на интоксикация, особено при деца, поради навлизане на салицилова киселина в тялото. Признаците са гадене, повръщане, замайване, главоболие, шум в ушите, изпотяване и обърканост. Тези симптоми се избягват чрез намаляване на дозата. Салициловата киселина във високи дози може да предизвика малки кръвоизливи и да увеличи времето на кървене.

Ако сте пропуснали да използвате Ацербин разтвор за кожа
Продължавайте да прилагате обичайното количество от продукта без да увеличавате дозата.

Ако сте спрели употребата на Ацербин разтвор за кожа
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства Ацербин разтвор за кожа може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Често след прилагане на Ацербин разтвор за кожа се получава преходно усещане за топлина или болка, след което пациентът чувства бързо и продължително облекчение на болката.

В редки случаи може да се получи леко зачервяване и обрив върху здравата тъкан, непосредствено около третираните рани.

Много рядко може да се появи неизвестна преди това алергична реакция на свръхчувствителност (контактно сензибилизиране) към салициловата киселина.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелании реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежеланна реакция чрез националната система за съобщаване на Изпълнителната агенция по лекарствата – ул.»Дамян Груев» №8, 1303 София, тел.: +3592 890 3417, уебсайт: www.bda.bg

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АЦЕРБИН РАЗТВОР ЗА КОЖА
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 30°C.
Не използвайте Ацербин разтвор за кожа след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
След първо отваряне не използвайте повече от 12 месеца.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Ацербин разтвор за кожа

 • Активните вещества са DL-ябълчна киселина, бензоена киселина и салицилова киселина. 
  100 g разтвор за кожа съдържа 1,3779g DL-ябълчна киселина, 0,154g бензоена киселина и 0,041g салицилова киселина
 • Другите съставки са: пропиленгликол, пречистена вода и пропиленгликол мономалат.

Как изглежда Ацербин разтвор за кожа и какво съдържа опаковката
Ацербин разтвор за кожа  е безцветна течност без мирис в бутилки от полипропилен с капачка, съдържащи 30 ml или 80 ml разтвор, поставенив картонена кутия.
Не всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Pharmаzeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6060 Absam, Aвстрия,
е-mail: pharma@montavit.com

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Кратка характеристика: SPI_ACERBINE_cutaneous_solution_80ml.pdf
Листовка: PI_ACERBINE_cutaneous_solution_80ml.pdf
Марка Pharmaceutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H
Производител: Pharmaceutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H
Страна производител: Австрия
ATC Код D03AX
Активна субстанция Benzoic acid, Salicylic acid
Какво е действието на лекарството Лечение на повърхностни и дълбоки рани с или без инфекции, трофични рани
Лекарствена форма на прием: Сашета /Прахчета/
Може ли да се използва от бременни? Няма данни
Подходящо ли е за деца: Подходящо за подрастващи над 14г.
Прием: Възрастни и деца над 14 години: Едно саше (600 mg) дневно. Продължителността на лечение се определя индивидуално. При остри заболявания и състояния обичайната продължителност е 5-10 дни, а при хронични заболявания до няколко (1 - 2) месеца.
В лекарствената форма, при еднократeн прием, максимална доза ли се приемa: Да
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: АЦЕРБИН разтвор за кожа 80мл | ACERBINE cutaneous solution 80ml

Може би ще проявите интерес и към следните продукти