АЦЦ 200мг прах за перорален разтвор 20бр. сашета | ACC 200mg powder for oral solution 20s saches
Кат. №
7816

Наличност: В наличност

Секретоличитна терапия в случаи на остри и хронични бронхопулмонални заболявания, съпроводени с нарушено образуване и придвижване на мукуса.

чети още
10,89 лв.
Поръчай по телефон 0886 305 000
Описание

Детайли

ИМЕ: АЦЦ 200 mg перорален прах

АКТИВНА СЪСТАВКА:  ацетилцистеин

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява АЦЦ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете АЦЦ
3. Как да приемате АЦЦ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате АЦЦ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЦЦ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

АЦЦ 200 е лекарствен продукт, който втечнява гъстия и жилав секрет в дихателните пътища.

АЦЦ се използва за:

втечняване на секрета и улесняване на отхрачване-то при заболяеания на дихателната система, свързани с образуването на много жилав секрет.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АЦЦ

Не приемайте АЦЦ

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към ацетил-цистеин или някоя от другите съставки на продукта.
 • ако страдате от пептична язва и особено ако състоянието Би се е изострило.

Предупреждения и предпазни мерки
Употребата на АЦЦ, особено в началото на лечението, може да доведе до втечняване на отделяния от бронхите секрет и увеличаване на количеството му. Това може да предизвика овлажняване и увеличаване на кашлицата, водещо до засилено отхрачване. Ахо сте затруднена в отхрачването и трудно се освобождавате от секрета, трябва да предприемете подходящи допълнителни мерки (като дренаж или аспирация).

Много рядко е съобщавано за тежки кожни реакции като синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайел. свързани с употребата на АЦЦ. Ако забележите нововъзникнали промени по кожата и лигавиците, незабавно потърсете медицинска консултация и спрете приема на АЦЦ.

Необходимо е повишено внимание, ако страдате от бронхиална астма или ако сте имали стомашна язва или язва на дванадесетопръстника, или ако в момента страдате от това.

Необходимо е повишено внимание, ако имате хистаминова непоносимост. В такъв случай трябва да избягвате продължителна употреба на АЦЦ. Симптомите на непоносимост включват главоболие, обилна секреция от носа. сърбеж.

Деца и юноши
Ацетилцистеин може да бъде прилаган при деца под 2 години само под лекарско наблюдение, тъй като за сега няма достатъчно опит при тази възрастова група.

АЦЦ 200 mg не трябва да бъде прилаган при деца под 6 години поради високото съдържание на активна субстанция. За тази цел се предлагат лекарствени продукти с по-ниско съдържание на активната съставка.

Други лекарства и АЦЦ
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарствени продукти, включително и такива, отпускани без рецепта.

Лекарства, потискащи кашлицата (антитусива)
Едновременното приложение на АЦЦ и лекарства, потискащи кашлицата (антитусива), може да доведе до опасно задържане на секрет в дихателните пътища поради потискане на кашличмия рефлекс. Поради това о абсолютно задължително да се консултирате с Вашия лекар преди комбинирана употреба.

Лекарства за лечение на бактериални инфекции (антибиотици)
Възможно е отслабване на ефекта на антибиотиците при едновременна употреба с ацетилцистеин. Поради тази причина антибиотиците (тетрациклин хидрохлорид (с изключение на доксициклин), полусинтетични пеницилини, цефалоспорини, аминогликозиди) и ацетилцистеин трябва да се приемат отделно във времето, с интервал най-малко от 2 часа между приема на отделните лекарства. Това не се отнася за лекарства, в които активното вещество е цефиксим и лоракарбеф.

Има данни за усилване на съдоразширяващия и на антиагрегантния ефект на нитроглицерин (глицерил тринитрат) при едновременен прием с ацетилцистеин.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Тъй като няма достатъчно опит при употреба на ацетилцистеин при бременни жени. Вие можете да прилагате АЦЦ по време на бременност, само ако Вашият лекар е преценил, че е абсолютно необходимо.

Кърмене
Няма налична информация относно отделянето на ацетилцистеин в кърмата. Затова трябва да използвате АЦЦ по време на кърмене, само ако Вашият лекар е преценил, че това е абсолютно необходимо.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да вземете което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Ацетилцистеин не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на АЦЦ
Това лекарство съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете АЦЦ.

1 саше АЦЦ съдържа 2.7 g захароза (захар), съответстващи на 0.23 въглехидратни единици Вие трябва да вземете това предвид, ако трябва да спазвате диета за диабетици.

АЦЦ може да доведе до увреждане на зъбите (кариес).

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АЦЦ

Винаги пприемайте АЦЦ точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не е препоръчано друго, обичайната доза е:

Деца от 6 до 14 години: 1 саше 2 пъти дневно (съответстващо на 400 mg ацетилцистеин дневно)
Възрастни и деца над 14 години: 1 саше 2-3 пъти (съответстващо на 400-600 mg ацетилцистеин дневно)

Муковисцидоза
Деца под 6 години: 1 саше 3 пъти дневно (съответстващо на 600 mg ацетилцистеин дневно)

Начин на употреба
Приемайте АЦЦ след хранене.
Моля, разтворете праха с чаша вода и напълно изпийте съдържанието на чашата.

Продължителност на лечение с АЦЦ
АЦЦ не трябва да се приема повече от 4-5 дни без лекарска консултация.
Продължителността на лечение зависи от типа и тежестта на заболяването и трябва да бъде определена от лекуващия лекар.
При пациенти, страдащи от хроничен бронхит и муковисцидоза, лечението с АЦЦ трябва да се продължи по-дълъг период, за да се постигне профилактика срещу инфекции.
Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако Ви се струва, че ефектът на АЦЦ е твърдо силен или твърде слаб.

Ако сте приели повече от необходимата доза АЦЦ.
в случаи на предозиране могат да възникнат стомашно-чревни оплаквания (гадене, повръщане и диария).

Моля консултирайте се с лекар при съмнение за предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете АЦЦ
Ако сте забравили един прием на АЦЦ или ако сте взели по-малко от предписаната доза, моля продължете приложението на АЦЦ, като спазвате предписаната дозировка.

Ако сте спрели приема на АЦЦ
Моля консултирайте се с вашия лекар, ако сте прекратили преждевременно лечението. Това може да влоши заболяването ви.

Ако имате каквито и да е други въпроси за употребата на този продукт, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, АЦЦ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че ну всеки ги получава. Нежеланите реакции се описват със следната честота.

 • Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти
 • Чести: могат да засегнат до 1 на 10 пациенти
 • Нечести: могат до засегнат до 1 на 100 пациенти
 • Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти
 • Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 лекувани пациенти
 • С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценнка.

Нарушения на имунната система

 • Нечести: реакции на свръхчувствителност
 • Много редки: Анафилактичен шок, анафилактични/анафилактоидни реакции

Нарушения на нервната система

 • Нечести: главоболие

Общи нарушения

 • Нечести: главоболие, повишена температура, алергични реакции (сърбеж, уртикария, кожни обриви, затруднено дишане, подуване на езика и лицевите части, сърцебине, понижение на кръвното налягане).
 • Много редки: анафилактични реакции (много тежка форма на алергична реакция

Нарушения на ухото и лабиринта (органа на равновесието)

 • Нечести: шум в ушите

Сърдечни нарушения

 • Нечести: тахикардия (сърцебиене и учестен пулс)

Съдови нарушения

 • Нечести: хипотония (понижение на кръвното налягане)
 • Много редки: кръвоизлив

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 • Редки: затруднено дишане, бронхоспазъм - предимно при пациенти с хиперактивна бронхиална система в присъствието на бронхиална астма, изразяващ се с чувство на задух

Стомашно-чревни нарушения

 • Нечести: стоматит, абдоминална болка, гадене, повръщане и диария Редки: диспепсия (нарушено храносмилане)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 • Нечести: уртикария (копривна треска), обрив, ангиоедем (подуване на лицето и шията), сърбеж, екзантем (кожен обрив)

Съобщава се за много редки случаи на кървене, свързани с приема на ацетилцистеин от масти в рамките на реакции на свръхчувствителност.

Предпазни мерки
АЦЦ не трябва да се приема отново, ако възникнат реакции на свръхчувствитеелност.
Моля информирайте Вашия лекар, ако възникнат такива реакции.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към:

Изпълнителната агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тел.: +35928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АЦЦ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте АЦЦ след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът та годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Условия на съхранение
Да се съхранява при температура под 25С.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа АЦЦ

Активното вещество е ацетилцистеин. Всяко саше с 3 g прах за перорален разтвор съдържа 200 mg ацетилцистеин.
Другите съставки са: Аскорбинова киселина, захарин, захароза, ароматизатор (портокал).
Препоръки към диабетици:
1 саше АЦЦ съдържа 0,23 въглехидратни единици.

Как изглежда АЦЦ и какво съдържа опаквката
АЦЦ се предлага в оригинални опаковки, съдържащи 20, 50 и 100 сашета прах за перорален разтвор.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
HEXAL AG, Германия.

Производител
Salutas Pharma GmbH, Германия.

HEXAL AG е част от компанията Sandoz.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Марка Salutas Pharma GmbH
Производител: Salutas Pharma GmbH
Страна производител: Германия
ATC Код R05CB01
Активна субстанция Acetylcysteine
Какво е действието на лекарството Втечнява секрета и улеснява отхрачването
Лекарствена форма на прием: Сашета /Прахчета/
Може ли да се използва от бременни? Да, след консултация с лекар.
Подходящо ли е за деца: Подходящо за деца над 6г.
С вкус на: Без вкус
Прием: Ако не е препоръчано друго, обичайната доза е: Деца от 6 до 14 г. - 1 саше 2 пъти дневно (съответстващо на 400 mg ацетилцистеин дневно). Възрастни и деца над 14 г. - 1 саше 2-3 пъти (съответстващо на 400-600 mg ацетилцистеин дневно).
В лекарствената форма, при еднократeн прием, максимална доза ли се приемa: Да
Кратка характеристика: SPI_ACC_200mg_powder_for_oral_solution_20s_saches.pdf
Листовка: PI_ACC_200mg_powder_for_oral_solution_20s_saches.pdf
Мнения

Напишете своето собствено мнение

Ревю за продукта: АЦЦ 200мг прах за перорален разтвор 20бр. сашета | ACC 200mg powder for oral solution 20s saches