Относно старите инхалери. Можете ли да ми обясните защо бяха променени инхалерите със салбутамол?

24.09.2020

По-старите модели инхалери за салбутамол бяха премахнати от пазара заради наличието на пропелента хлорофлуорокарбон (CFC). Всеки инхалер, без значение дали е стар или нов, съдържа пропелент, който е необходим, за да изтласка медикамента от устройството. Хлорофлуорокарбон (CFC) е често използван пропелент в по-старите инхалери. Доказано е, че CFC вреди на озоновия слой и околната среда. По тази причина употребата му в инхалерите беше преустановена, включително в старите инхалери със салбутамол. Новите инхалери със салбутамол използват друг пропелент - хидрофлуороалкан (HFA), който не е опасен за озоновия слой. 
 
Във всеки случай, различните производители могат да използват различни пропеленти. Това всъщност е промяна на формата, но не и на съдържанието, и няма причина да Ви смущава.

Обратно към всички често задавани въпроси