авг 04 2008

Здравноосигурените не заплащат дейности в рехабилитацията, ако са приети в лечебни заведения, сключили договори по клинични пътеки

Здравноосигурените граждани имат право на физикална терапия и рехабилитация, заплатена от НЗОК по клинични пътеки, ако са със заболяване, включено в съответната пътека и с индикации за хоспитализация по нея. НЗОК заплаща по 9 клинични пътеки в областта на физикалната терапия и рехабилитационна медицина. Този пакет на НЗОК за болнична медицинска помощ съдържа няколко клинични пътеки, засягащи неврологични заболявания – съобщиха от НЗОК.
В клиничните пътеки за физикална терапия и рехабилитация напр. на болни след преживян остър инцидент – сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт и др., са посочени различен минимален болничен престой (като при необходимост пациентът може да остане и по-дълго от минималния престой в лечебното заведение), индикации за хоспитализации в зависимост от основното заболяване и от необходимите рехабилитационни процедури. Заболяването „дископатия” пък е включено в алгоритъма на клинична пътека (КП) „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат”, а заболяванията на централната нервна система (напр.„Болест на Паркинсон”) са включени в алгоритъма на КП „Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система”.
След преценка на лекуващия лекар, който ще издаде „направление за хоспитализация”, здравноосигурените могат да бъдат насочени за такова лечение по клинична пътека само в случай, че избраното лечебно заведение има сключен договор с НЗОК за извършване на дейности по клинични пътеки. Ако пациентът желае да постъпи в лечебно заведение, което няма договор с НЗОК и е към НОИ или друга институция – НЗОК не заплаща разходите, а информация за изискванията за необходимите документи и условия за приемане в балнеолечебните центрове в страната ни трябва да се потърси в съответната институция (НОИ и неговите териториални подразделения, и на сайта на НОИ на адрес www.noi.bg в линк “Профилактика и рехабилитация” – Необходими документи и заведения за профилактика и рехабилитационна дейност”) или в конкретното лечебно заведениe.

След изписване от болницата, след преглед и по преценка на лекуващия лекар по профила на заболяването или по преценка на общопрактикуващия лекар, пациентите могат да бъдат насочени с направление към лекар специалист по физикална и рехабилитационна медицина за продължаване на тяхното лечение в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за извънболнична помощ. След преглед, лекарят по физикална и рехабилитационна медицина назначава необходимите физикални и/или рехабилитационни процедури, като НЗОК заплаща до 20 от тях в един курс на лечение.

На електронната страница на НЗОК в линк „Партньори на НЗОК и дейности” е публикуван списък с лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК по клинични пътеки (има възможност за избор на област, населено място и клинична пътека. Кодовете и имената на заплащаните от НЗОК клинични пътеки, по които работят болниците за рехабилитация, може да се видят в приложената таблица). В същия линк са публикувани и лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК и извършваните от тях дейности.

Източник:FOCUS

Trackback |