Пловдив

окт 08 2008

Диагностично-консултативен център “Филипополис”

ДКЦ “Филипополис” е частно лечебно заведение за
извънболнична медицинска помощ. Осъществяват се изследвания и лечения по специалностите: Неврология, УНГ, Психиатрия, Кардиология, Урология, Очни болести, Белодробни болести, Гинекология и Онкология.

Адрес 1: бул. “Васил Априлов” 9, до ресторант “Копчето”.
Адрес 2: ул. “Филип Македонски” 37.
Телефон: 032/ 644 146
http://philipopolis.co.cc

окт 04 2008

Служба по трудова медицина “Норд Медикал”

Служба по трудова медицина “Норд Медикал”

4003 Пловдив, България
ул. „Белград” 8
Тел.: 032/ 96 74 75
Факс: 032/ 96 37 45
e-mail: nordmedical@novumholding.com
www.nord-medical.com

Службата по трудова медицина към “Новум холдинг” е създадена съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /д.в. бр. 124/1997 год./ и чл.2 на Наредба  № 14 на МЗ /д.в. бр. 95/1998 год./ и има регистрация в МЗ – удостоверение №728  от 16.11.2005г. Съгласно Наредба №3 от 25.01.2008г., обнародвана от д.в. бр.14 от 12.02.2008г. за Условията и реда за осъществяване дейността на СТМ, „Норд Медикал” е пререгистрирана с удостоверение №244-1/19.05.2008г. на Министерството на Здравеопазването.

Предлагани сфери на дейности
Основните дейности, които СТМ „Норд Медикал” изпълнява, са :
- Консултации на работодателя по отношение осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
- Оценка на риска на работното място;
- Определяне периодичността на задължителните медицински прегледи на персонала и тяхното извършване;
- Оценка годността на работниците да изпълняват трудовите си задължения;
- Обучения по правилата за първа помощ и взаимопомощ;
- Измерване факторите на работната среда чрез акредитирана лаборатория.

Службата има сключен договор със съвременно оборудвана и акредитирана лаборатория за контрол на факторите на работната среда. Специалистите, които извършват измерванията, разполагат със собствен транспорт и са в състояние да реагират своевременно на нуждите на клиентите.

Предимството :
- Кадри – квалифицирани лекари и инженери със специализация в областта на трудовата медицина и охраната на труда;
- Договори – из цялата страна, в най-различни сфери на стопанския живот – администрация, промишленост, строителство, селско стопанство и др.;
- Лекарски екипи – изградени и утвърдени, с опция за провеждане на профилактичните прегледи на работници и служители в здравните заведения на „КАХ”. Мобилността на екипите позволява прегледите да се извършват както в центровете, така и на място по искане на работодателя.

окт 04 2008

Медицински център АУДИОМЕДИКАЛ – слухопротезен център

МЦ АУДИОМЕДИКАЛ – слухопротезен център

4003 Пловдив, България
ул. „Белград” 8
тел.: 032/ 944 358
www.audiomedicalbg.com

Медицински център „АУДИОМЕДИКАЛ” е слухопротезен център със специално обучен персонал по слухопротезиране. Центърът работи в тясна връзка с официалния дистрибутор за България на Siemens Audiologische Technik GmbH Germany – „НТВ Медикал”. Специалистите в центъра по ушни носни и гърлени болести поддържат на високо ниво своята компетенция, като взимат участие в ежегодно организирания от „НТВ Медикал” симпозиум по слухопротезиране със съдействието на Siemens за България.
Центърът е квалифициран и за слухопротезиране на деца

Здравни дейности, предлагани в центъра
- Аудиометрия (изследване слуха) на място – степен и вид слухозагуба. Компютърната слухова диагностика се извършва в шумоизолирана кабина, снабдена с необходимата апаратура и софтуер;

Като допълнение
- Консултация при покупка и поставяне на нов или подмяна на вече съществуващ слухов апарат, при поддръжка и използване;
- Отопластика;
- Лаборатория за индивидуални отливки;
- Настройване и адаптиране на слухови апарати: конвенционални, програмируеми, вътреканални и джобни;
- Батерии

окт 04 2008

Медико-диагностична лаборатория Аврора Медика

Лаборатория Аврора Медика

4003 Пловдив, България
ул. „Дружба” 3
Тел.: 032/64 92 29
Факс: 032/96 37 45
e-mail : avroramedica@novumholding.com

СМДЛ „Аврора Медика” за кратко време се налага на пазара на медицинските услуги с точността на лабораторните изследвания, прецизността на работа на екипа и вниманието, което получава всеки един от пациентите – възрастен или дете. Лабораторията разполага с необходимите висококвалифицирани лекари-специалисти, медицински лаборанти, химици, инженери, куриери. Стремежът е непрекъснато да се поддържа и повишава тяхната квалификация.

Видове изследвания, предлагани в лабораторията
-    Клинична лаборатория
-    Хематология
-    Хемостаза
-    Уринен анализ
-    Клинична химия
-    Имунология
-    Специализирана и хормонална диагностика
-    Туморни маркери
-    Лекарствено мониториране
-    Наркотични вещества
-    Микробиология
-   Имунохематология
-   Микробиология
-   Паразитология
-   Имунохематология
-   Вирусология
-   Цитология

Резултатите от назначеното за Вас изследване може да получите по един от следните начини : на място; безплатна доставка от куриер на посочен от Вас адрес; по пощата; по Интернет. За последната процедура е необходимо да влезете в нашата страница, да въведете Вашето потребителско ID и парола и да изтеглите резултатите. Всеки от изброените начини осигурява необходимата дискретност и защита на личните Ви данни.
-  Апаратура – съвременни, напълно автоматизирани биохимичен, хематологичен и имунологичен анализатори;
-   Информационна система iLAB 3 – специализиран софтуер, гарантиращ бързина и точност на всеки анализ. Системата за вътрешен лабораторен контрол е съобразена с изискванията за добра лабораторна практика. Лабораторията е включена и в Националната система за външна оценка на качеството, което е доказателство, че дейността й е под независим контрол.

юни 16 2008

МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАПАНА

Медицински център капана

Адрес: Пловдив, ул. Хр.Дюкмеджиев 32

Телефон: 032 630965

юни 16 2008

КЛИНИКА ПО СТЕРИЛИТЕТ БОРА

Клиника Бора

Адрес: Пловдив, ул. Пещерско шосе 47

Телефон: 032 991971

юни 16 2008

MEDLINE CLINIC

MEDLINE CLINIC – МЕДЛАЙН КЛИНИК

Адрес: Пловдив, ул. Филип Македонски 37

Телефони: 032/ 99 06 99, 65 66 00
Тел./факс: 032/ 99 06 99

Next »