юни 17 2008

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАЛЕМ 2000 – Пластична и Естетична хирургия

Клиника Валем

Пластична и Естетична хирургия

Адрес: Варна, ул. Отец Паисий 4

Телефона: 052 602 640, 52 623 092

Trackback |